Boligselskaber sikrer sig egen jord for altid

For 45 mio. kr. køber boligafdelinger sig fri af kommunal købsret.

Lokalpolitik 14. september 2009 22:43

18 boligafdelinger fordelt på otte boligselskaber opnåede mandag ejerskab til egen jord for altid. Det skete, da byrådet godkendte en aftale med de pågældende boligorganisationer om ophævelse af de deklarationer, der ellers gav Aalborg Kommune ret til at købe afdelingernes jord tilbage for samme beløb som afdelingerne betalte for jorden i 50'erne og 60'erne i forbindelse med byggeriet af boligerne. For at slippe fri af den kommunale købsret, der ellers ville træde i kraft i løbet af to-tre årtier, skal boligorganisationerne betale cirka 45 millioner kroner til Aalborg Kommune. De 45 millioner kroner er væsentligt under jordens aktuelle værdi. At kommunen medvirker til det, hænger ifølge Anders Ravnemose, ingeniør i Plan og Byg i teknisk forvaltning, sammen med, at Aalborg Kommune har tilsluttet sig den såkaldte københavnermodel, hvor beløbet beregnes ud fra, hvad jorden ville være værd ved deklarationernes udløb. 40 procent rabat - Den skønnede pris tilbagediskonteres så til nutidsværdi, og det giver et beløb, der er under dagsprisen. Samtidig indebærer københavnermodellen, at der ydes en rabat på 40 procent, fordi boligforeningerne opfylder et boligsocialt formål, siger Anders Ravnemose og tilføjer, at det i den sammenhæng spiller ind, at støtte fra Landsbyggefonden til foreningerne forudsætter, at københavnermodellen benyttes. - Og med støtten fra Landsbyggefonden bliver der tale om en meget beskeden huslejeforhøjelse for den enkelte, siger han. For en afdeling som Himmerlands Charlottehøj bliver der tale om en årlig huslejestigning på fire kroner per kvadratmeter. Klausuler i vejen for lån At det er blevet relevant for boligselskaberne at købe sig fri af deklarationerne, hænger sammen med, at usikkerhed om de fremtidige ejerforhold får kreditforeningerne til at afslå at yde lån, der strækker sig ud over tidspunktet for den kommunale tilbagekøbsret. Et enkelt selskab, Boligforeningen Bakkebo, har ikke ønsket at tiltræde aftalen, der for dette selskabs vedkommende ville have medført en udbetaling på godt 6,2 millioner kroner. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få svar på, hvorfor Bakkebo holder sig udenfor, og heller ikke hos Aalborg Kommune kender man svaret. - Da forhandlingerne ikke direkte er foregået med de enkelte boligforeninger, men gennem Boligselskabernes Landsforening, kan vi blot kan konstatere, at foreningen ikke er interesseret i at være med, siger Anders Ravnemose. Ifølge Ravnemose er dog intet til hinder for, at Bakkebos og kommunens mellemværende afregnes på et senere tidspunkt. I forbindelse med byrådets godkendelse udspandt der sig en diskussion mellem borgmester Henning G. Jensen (S) og Vibeke Gamst (K). Med henvisning til Århus mente sidstnævnte, at kommunen kunne have sikret sig et større beløb ved ikke at gøre brug af københavneraftalen. Henning G. Jensen afviste, at det er tilfældet. På grundlag af oplysninger fra Landsbyggefonden, fastslog borgmesteren, at også Århus har gjort brug af samme model som i hovedstaden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...