Virksomhedsøkonomi

Boligselskaber undersøges for ulovlige overskud

14 nordjyske boligselskabsafdelinger er med på en liste, som Socialministeriet har udarbejdet over almene boligafdelinger, der er mistænkt for år efter år at have så store overskud, at det kan være i strid med lovgivningen.

På landsplan er Socialministeriet netop nu ved at få undersøgt, om op mod 300 almene boligafdelinger fører lovstridig overskudspolitik. Blandt de nordjyske afdelinger er Cloosparken i Frederikshavn Boligforening af 1945. Afdelingsformand Bjarne Walentin Christensen er dog ikke nervøs for undersøgelsen. - Vi har ikke bevidst arbejdet på at få overskud, og når vi får opgjort regnskabet for i år, vil det se helt anderledes ud, siger han. Siden 1998 har Cloosparken konsekvent kørt med overskud på i alt 300.000 kroner, som der reelt ikke var behov for at opkræve, men Bjarne Walentin Christensen, der også er bestyrelsesmedlem i Boligselskabernes Landsforening, mener, at ministeriets undersøgelser ikke er andet end en storm i et glas vand. - Regeringen vil ikke den almene boligbevægelse noget godt, og jeg ser det her som endnu et forsøg på at sætte os i miskredit i befolkningen, siger han. Hos Danmarks Lejerforeninger er landssekretær Jakob Lindberg til gengæld tilfreds med Socialministeriets aktion mod overskuddene, som er udtryk for, at der bliver opkrævet for meget i leje. - Hvis man har betalt for meget for en vare i en forretning, forventer man også at få penge tilbage, siger Jakob Lindberg, som mener, at boligselskaberne bør pålægges at betale overskud tilbage til lejerne.