Boligskat bør revideres

ØKONOMI:I flere uger har vi nu hørt på gravalvorlige velstillede mænd, der i alvorstunge vendinger har forklaret at den økonomiske situation i landet, nødvendiggør afskaffelse af efterlønnen og nu senest fra de konservative, forringelser af de offentlige ydelser. Man forstår, at det ikke blot handler om fordelingspolitik, næh, det handler velfærdssamfundets overlevelse. Så meget mere overraskende er derfor reaktionen på et ellers sjældent, i økonomisk sammenhæng, fornuftigt radikalt forslag. Et forslag om at nedtrappe rentefradraget for boligejere, for de højeste indtægter. Men her slår alle pludselig 7 kors for sig. "Boligejerne er fredet" lyder det samstemmende fra alle - selv S og SF. Det er ikke overraskende når det handler VK og Dansk Folkeparti, det er standardsvaret fra dem, gulerod til de stærke og pisk til de svage. Men det undrer at S og SF ikke kan se at en revision af boligmarkedet er nødvendigt, både hvad angår rentefradrag og boligbeskatning. For samfundsmæssigt er det her en af de strukturelle årsager til den nuværende økonomiske krise ligger - dels den enorme stigning i skattefrie arbejdsfrie indtægter og dels den uhørt store stigning i den private gældsætning det medførte. Det er klart at det ikke skal betyde at folk skal gå fra hus og hjem, men det er nødvendigt at hindre en udvikling som den vi så op gennem 00"erne, hvor der i den grad blev spekuleret i fast ejendom og der blev hevet enorme skattefrie fortjenester hjem. Derfor vil det være fornuftigt både at reducere rentefradraget, som også virker som et indirekte tilskud til bankerne, og normalisere ejendomsværdiskatten som vil afbøde de enorme udsving vi har set i boligpriserne afhængig af konjunkturerne. Det ville sammen med en tilbagerulning af skattelettelserne til de rigeste 10 pct. være en langt mere holdbar løsning end den evige jagt på efterlønnere, arbejdsløse og lavindkomstgrupperne.