Boller Sø gisper – det er forventeligt

Er Boller sø i lighed med en række andre vådområder ikke en uvæsentlig detalje, så må man vælge. Arkivfoto

Er Boller sø i lighed med en række andre vådområder ikke en uvæsentlig detalje, så må man vælge. Arkivfoto

TÅRS:Det er jo forventeligt. Tilførslen af næringsstoffer kommer som luftbåret og måske også drænbåren ammoniak/NPK. Så længe man giver tilladelse til stadigt flere dyreenheder, hvor der slet ikke er plads nok i den danske muld til nedfasning, så får man den slags. Hvor langsomt opfattende er det tilladt at være? Kommunen giver i dag tilladelser med rund hånd. Er Boller sø i lighed med en række andre vådområder ikke en uvæsentlig detalje, så må man vælge. Man kan lovpligte, at gylle bruges til metanproduktion i stedet. Man kan gå over til økologi. Man kan sænke antallet af dyreenheder. Et simpelt landkort over Hjørring kommunes jorder siger naturligvis også, at grundvandet mange steder er NPK-vand. Det kan man endnu blande med nikkelvand, så folk ikke slår ud og stadig kan gå i bad, uden det skal være fra andre steder på i flaske. Det positive element er vel så, at Nordjylland i lighed med andre steder med stort jordbrug ser frodigere ud. Hjørring som en GRØN kommune er vel en fin ting og Boller sø i denne sammenhæng ligefrem Toppen af Danmark. At det ligefrem skulle være uvist, hvad der gør søen grøn, viser meget tydeligt, hvad vi som borgere i praksis prioriterer ved at vende ryggen til. Det er simpelthen forureneren, som ikke rydder op og endnu et eksempel på, hvordan man politisk kan være gratist på det kommunale budget, og måske endda brokke sig over at betale topskat og blive stemt ind.