Bombemand fik stadfæstet sin fængselsdom

Tre og et halvt års fængsel

AALBORG:Det hjalp ikke noget at have fået ny forsvarer, da den 18-årige røver og bombemand Glen Benneweis, Gistrup, i Vestre Landsret forsøgte at få en mildere straf end den, han i juni fik i byretten: Dommen på tre og et halvt års fængsel står ved magt, afgjorde landsretten. Glen Benneweis blev dømt for en stribe kriminelle forhold, hvoraf især to vejede tungt i strafudmålingen: 30. november sidste år sprængte han en kraftig, hjemmelavet bombe foran den lokale landbetjents bolig i Gistrup. Og 8. februar i år begik han røveri af særlig farlig karaktér mod Q8-tanken i Klarup, hvor han med et oversavet, skarpladt jagtgevær truede sig til 2600 kroner. Også to andre røveriforhold indgik i sagen: Dels forsøgte Glen Benneweis sammen med en stadig uidentificeret medgerningsmand at begå røveri mod en buschauffør i Gistrup 18. december sidste år, og dels begik han 16. februar et fuldendt røveri på åben gade i Gistrup, hvor han truede en flok unge med en kniv. Den dengang 17-årige gerningsmand blev anholdt nogle uger efter Q8-røveriet og har siden da opholdt sig på en specialinstitution på Sjælland. Dér skal han blive, indtil den egentlige fuldbyrdelse af straffen kan begynde. I den forbindelse sendte byretten i sin tid et signal til Kriminalforsorgen om, at almindelig fængselsstraf måske er en skidt idé, da den unge mand anses for at have gode muligheder for at komme på ret kurs via en alternativ afsoningsform, eventuelt på en institution.