Bomben i bakspejlet

Arbejdet i Nordisk Råd giver nye proportioner også i det hjemlige politiske virke

NORDJYLLAND:Hotel Nationals uniformsklædte portier åbnede døren for Jens Christian Larsen for sidste gang mandag morgen. Den nordjyske folketingspolitiker gik ned ad hotellets trappe og forlod Moskva kort efter. 24 timer senere døde dørmanden i en eksplosion, der blæste facadevinduerne ind og sendte bilen med selvmordsbomberen hvirvlende op i luften. - Det kunne vel lige så godt være sket dagen før, konstaterer Jens Christian Larsen om terroraktionen, der blev omtalt verden over. - På den ene side er man glad for at være i live. Samtidig forstærker den slags vold lysten til at bekæmpe det og lysten til at hjælpe de gode kræfter i Rusland. Jens Christian Larsen var i Rusland udsendt af Nordisk Råd på grund af Duma-valget i søndags. Han fungerede som leder af en delegation på fire observatører, der udstyret med bil, chauffør og tolk skulle rapportere fra 10 russiske valgsteder i en by på størrelse med Frederikshavn, 100 kilometer fra Moskvas centrum. - Når jeg tænker på det nu, efter bomben, forstår jeg godt den trykkede stemning, der var over valgstederne. Der var soldater på skolerne, og atmosfæren var slet ikke, som man kender det fra en valgdag herhjemme. Folk virkede utrygge og meget autoritetstro. Flere fejl Jens Christian Larsen oplevede, at de tilforordnede både frygtede terrorangreb og mafiaen: En lokal ”forretningsmand” var blevet udelukket fra valget, fordi han ikke kunne redegøre for sin privatøkonomi, og det var han angiveligt stærkt utilfreds med. Valgdagen endte med, at de nordiske observatører rapporterede flere fejl. Blandt andet brugte russerne sjældent stemmebokse. Derfor kunne alle se, hvad andre stemte. Observatørerne blev ligeledes udelukket fra at se optællingen af stemmerne. Når Jens Christian Larsen skal forklare, hvorfor han til tider er parat til at prioritere russisk demokrati over sine vælgeres daglige problemer, hiver han et aktuelt eksempel frem. I tirsdags vedtog Nordjyllands Amtsråd, at målsætningen for nitrat i drikkevand ikke skal være EU’s grænse på 50 milligram, men det halve. - Der var jeg lige ved at rejse mig op og sige, at de millioner, det kommer til at koste, kunne bruges meget bedre, siger Jens Christian Larsen. - For jeg har flere gange mødt politikere fra Kaliningrad, der fortalte, at deres vand stammer fra en elv, hvor fire papirfabrikker lukker al deres celluloseholdige spildevand direkte ud. Og den elv ender altså i Østersøen, så hvis de fik hjælp til miljøforbedringer, ville det også komme os til gode. Indtil videre ved Jens Christian Larsen dog ikke, om han vil fortsætte de hyppige rejser i Rusland. Han er bange for, at utrygheden efter oplevelsen med hotelbomben bider sig fast i ham. - Nu venter jeg noget tid og ser, om den følelse forsvinder.