Trafikforhold

Bommen væk fra Rimmens Allé

FREDERIKSHAVN:Bommen er væk. Fredag morgen fjernede kommunens folk bommen på Rimmens Allé mellem Niels Juels Vej og Olfert Fischers Vej. Dermed er der atter mulighed for gennemkørsel, men nu ensrettet fra vest mod øst. Trafikken på Rimmens Allé mod vest ledes fortsat ad Niels Juels Vej. Vejvæsenet har færdiggjort projektet, der blandt andet omfatter chikaner, fodgængerfelt samt p-pladser på det tidligere Atletikstadion. Dermed skulle de trafikale forhold ved Arena Nord være på plads, og kommunen understreger, at bilisterne nu skal benytte de anviste p-pladser. Ellers vanker der bøder. Hidtil har man set gennem fingre med de bilister, der parkerede uden for de markerede p-båse ved indkørselen til Arena Nord, men den går ikke længere... Ikke alle borgere bifalder de trafikale ændringer i kvarteret. Keld Gydum, der bor på Stenbakkevej, hár klaget til kommunen og til politiet. Han mener, at der er tale om "en gang makværk, der er til fare for ikke mindst de bløde trafikanter", og opfordrer myndighederne til at lave det om, inden der sker alvorlige ulykker i svinget. Politiet svarer Keld Gydum, at såvel politi som kommune vurderer, at krydsets sikkerhed er væsentligt forbedret i forhold til de rammer, som er tilgængelige.