Bondefanget af byretten

2000 film beslaglagt over et år i Kafka-agtigt sagsforløb

Hans Kris­ti­an Pe­der­sen i La­ser­dis­kens la­ger­rum med de 2000 dvd-film, der nu har væ­ret be­slag­lagt i snart hal­van­det år ef­ter vi­deo­bran­chens krav til fo­ged­ret­ten. FOTO: JENS MOR­TEN

Hans Kris­ti­an Pe­der­sen i La­ser­dis­kens la­ger­rum med de 2000 dvd-film, der nu har væ­ret be­slag­lagt i snart hal­van­det år ef­ter vi­deo­bran­chens krav til fo­ged­ret­ten. FOTO: JENS MOR­TEN

AALBORG:- Jeg føler mig bondefanget af byretten, siger indehaveren af filmforretningen Laserdisken i Aalborg, Hans Kristian Pedersen. - Det er en absurd situation, jeg er havnet i. Siden november 2005 har jeg haft i alt 2000 dvd-film liggende i mit eget lager i beslaglagt tilstand, mens de dag for dag taber værdi. Jeg har forsøgt at appellere beslaglæggelsen, men appelinstansen har nu svaret, at den ikke vil tage stilling til min appel, fordi jeg frivilligt har aftalt med fogeden, Dorete Bager, at opbevare filmene selv. - Det sagde jeg ja til at gøre af rent praktiske grunde, men der blev også sagt andet. Det er bare ikke kommet med i Dorete Bagers retsbogsindføring, og det betyder nu, at jeg har mistet min juridiske appelret, siger Hans Kristian Pedersen. Denne sag begyndte 29. november 2005, da retsassessor Dorete Bager gik ind i Laserdiskens lokaler i Prinsensgade i Aalborg sammen med advokaten for den danske videobranche, Lars Segato. Det skete på hans begæring. Dorete Bager forlangte på vegne af Lars Segato og den danske videobranche Laserdiskens forretningscomputere beslaglagt sammen med et stort antal dvd’er på Laserdiskens hylder. Lugt af monopol - Den ny ophavsretslov fra 2002 giver de danske rettighedshavere til værker som f.eks. dvd-film ret til at forbyde andre at importere og videresælge filmene, hvis de er udgivet udenfor EU. Det skete angivelig som et led i bekæmpelsen af parallelimport og piratvirksomhed, men det blev samtidig en mulighed for de store videofirmaer for at skaffe sig monopollignende status på markedet. Hans Kristian Pedersens reaktion på loven i 2002 var at skrive breve til alle de danske videoselskaber, hvori han spurgte, om de ville forbyde parallelimport af titler, de havde rettigheder til. Overholdt forbud - Nogle sagde ja, men andre gjorde ingenting. Vi overholdt forbuddene og lod være med at parallelimportere de film, som selskaberne havde forbudt, siger Hans Kristian Pedersen. Det forklarede han også Dorete Bager og video-advokaten Lars Segato, da fogedforretningen stod på i Laserdisken 29. november 2005. - Men det var ikke nok for Lars Segato. Han forlangte, at jeg skulle fremlægge positivt dokumenteret tilladelser til at sælge. Derefter nedlagde Dorete Bager på stedet forbud mod salg af alle filmtitler, hvor medlemmer af foreningen af danske Videogramdistributører har danske rettigheder. Det ramte også film fra selskaber, der ellers ikke tidligere havde forbudt parallelimport, fortæller Hans Kristian Pedersen. - Jeg svarede, at de ikke havde behøvet at sende fogeden. De kunne bare have svaret på mit brev, så jeg havde undgået at impotere film, de havde rettigheder til. Jeg tilbød så at sende de berørte film tilbage til mine leverandører, fortæller Hans Kristian Pedersen. Men det var ikke godt nok. - Lars Segato ville have filmene beslaglagt. Jeg protesterede og forklarede, at det jo ikke var piratkopier. Rettighedshaverne havde fået betaling, og filmene var købt i god tro. Det kunne vel ikke skade nogen, at de blev sendt retur til USA, hvor de godt må sælges, mente jeg, fortæller Hans Kristian Pedersen. Men videoadvokaten Lars Segato fastholdt, at de skulle beslaglægges. Hans Kristian Pedersen forklarede nu dommeren, at dvd-film hurtigt mister deres værdi, og at de ville miste stort set hele deres værdi, hvis de blev beslaglagt under en hel retssag. Ingen retur - Men så erklærede Lars Segato, at den risiko var han og videobranchen parat til at påtage sig, og derefter gav Dorete Bager ham medhold. Filmene måtte ikke returneres. Der opstod så et praktisk problem med at finde ud af, hvilke film, det drejede sig om, det er ikke så ligetil. “Kan du ikke selv klare det?”, spurgte Dorete Bager mig. Hun foreslog, at jeg selv fjernede filmene fra hylderne og opbevarede dem under beslaglæggelsen. Det gik jeg med til, og jeg og mine medarbejdere fjernede derpå omkring 2000 film fra hylderne, fortæller Laserdiskens indehaver. - Det var for så vidt okay. Men det var det efterfølgende ikke. Dorete Bager skrev bagefter i retsbogen, at der var ”indgået en aftale med Hans Kristian Pedersen om at fjerne filmene fra hylderne med henblik på at opbevare dem”. Og det var jo sandt nok - men hun skrev ikke, at Lars Segato forinden havde påtaget sig den økonomiske risiko, og hun skrev heller ikke, at hun havde afvist mit ønske om at sende filmene retur, siger han. Dagen efter opsøgte Hans Kristian Pedersen sin advokat for at appellere afgørelsen, og siden har han kæmpet i retssystemet for at få beslaglæggelsen ophævet. Efter mere end et år er det så endelig afgjort, at retten ikke vil tage stilling til hans appel, fordi der står i retsbogen, at han frivilligt har indgået en aftale. Bondefanget - Det er her, jeg føler mig bondefanget, siger Hans Kristian Pedersen. - Det er da klart, at jeg ikke frivilligt har indgået denne aftale. Jeg var meget uenig med dommeren, som trods min protest forbød mig at returnere filmene. Men jeg opførte mig pænt og respekterede, at det var hende, der bestemte. Så jeg besluttede at opføre mig voksent og fremkommeligt og hjælpe hende med det praktiske arbejde i stedet for at smide med maling og brosten. Men så meget mere urimeligt og uværdigt synes jeg også det er, at jeg nu også skal straffes for det. Hun har slet og ret taget mig ved næsen ved ikke at skrive hele sandheden i retsbogen, siger Hans Kristian Pedersen. Han har nu besluttet at gå til Retten i Aalborg i et forsøg på at få rettet fejlen.