Bonus-fyringer nyt slag mod ufaglærte

Ledighed oppe på 20 pct. hos SiD-industri i Aalborg

AALBORG:Den ufaglærte arbejdskraft i Aalborg-området blev tilføjet endnu ét slag, da Bonus Energy A/S i sidste uge sendte fyresedler ud til 84 vindkraftkoncernens vingefabrik i det østlige Aalborg. De 84, der er opsagt til midten af september, er alle ansat i produktionen, og SiD Industris formand i Aalborg, Eddie Christensen, vurderer deres chancer for at finde nyt arbejde som meget begrænsede. - Hvor skulle de gå hen. Flextronic, der over en kort periode har sagt farvel til 550 mand har ikke brug for dem, Danyard har også afskediget, og hos Bladt Industries er de ansatte gået på fordeling som følge af svigtende tilgang af nye ordrer, så der er ikke noget arbejde at få i øjeblikket, siger Eddie Christensen. I Aalborg er ledigheden på industriområdet i øjeblikket på ca. 20 pct. For et år siden var den godt det halve. - Det går ikke som, den borgerlige regering havde lovet os. Det hed sig, at der skulle gang i hjulene, men det går stik modsat. Vores arbejdspladser skærer ned fra en kant af, og det offentlige fyrer ældre, selvom det fra regeringens side hed sig, at man skulle tage vare på det "grå guld". Man hører ét, og ser siden noget andet, siger afdelingsformanden, som på baggrund af udviklingen ikke mener, der er grundlag for at angribe efterlønsordningen: - Arbejdskraft nok - Jeg har svært ved at forestille mig, at mangel på arbejdskraft vil give erhvervslivet problemer med mangel på arbejdskraft, siger han. Det er anden gang inden for kort tid, at den kun godt et år gamle fabrik afskediger folk. Første gang var for nogle måneder siden, da fabrikken efter indkøringsfasen kunne undvære 20 personer. Denne gang er årsagen et hul i ordrebogen, efter at fabrikken har leveret ialt 216 vinger til verdens næststørste vindmøllepark, der i sommerens løb er blevet stillet op ved Rødsand 10 km. ud for Gedser. Blandt medarbejderne på vingefabrikken har man i en periode været klar over, hvor det bar hen, men man havde ikke ventet, at der blev tale om afskedigelser af så betydeligt et omfang. Med afskedigelserne er bemandingen reduceret fra 247 til 163: - Nu må vi så bare håbe, at det var dét, og at der fremover vil være arbejde til de tilbageværende, siger tillidsmand for SiD-industris medlemmer på virksomheden, Jørgen Christensen. Tillidsmanden beskriver stemningen blandt de ansatte som meget trist i kølvandet på de varslede opsigelser. - For hvor skal de afskedigede få arbejde i stedet. Som situationen i industrien har udviklet sig på det seneste, vil det være mere end svært, siger han. Bonus Energys adm. direktør Palle Nørgaard har ikke ønsket at kommentere afskedigelserne på koncernens fabrik i Aalborg.