Boom i cigaretsalget

Salgstallet er stegetet markant efter afgiften blev sat ned i oktober sidste år. Men det er endnu uvist, om der ryges mere

KØBENHAVN:Sidste år steg salget af cigaretter med 10 procent, men isoleret set var det i sidste kvartal, da afgifterne blev sat ned og prisen faldt, at salget boomede. Selv om der er blevet købt stort ind af cigaretter, er det dog endnu for tidligt at sige, om det forøgede salg også er ensbetydende med, at der ryger mere røg ned i de danske lunger. Formentlig har prisfaldet på cigaretter flyttet noget af grænsehandlen tilbage til de danske butikker, men al erfaring viser, at prisen på tobakken også har betydning for rygerne og rygningen. Konsulent i Sundhedsstyrelsens forebyggelsessekretariat Jørgen Falk vil blive overrasket, hvis ikke det viser sig, at de billige cigaretter har fået rygere til at ryge mere, har fået nogle rygere til alligevel ikke at holde op med at ryge lige nu og har fået nogle unge til at begynde at ryge. - Jeg vil undre mig meget, hvis prisfaldet ikke har givet et øget forbrug blandt danskerne, siger Jørgen Falk. Al erfaring og alle undersøgelser viser, at prisen er en meget stærk faktor, når det gælder rygeadfærd. Men først når der er gået et halvt års tid, kan man sige, om salget ligger stabilt højere end før prisfaldet. Og først sidst på året kan man se, om der er sket ændringer i danskernes rygevaner. - Ifølge verdens sundhedsorganisation WHO er der nogle lovmæssigheder i pris og forbrug, som betyder, at når man sætter prisen ned med 10 procent øges forbruget med 4 procent. Det forudsætter dog, at alt andet er lige, og det er det ikke helt her. For samtidig med prisnedsættelsen kom der tydelige advarsler på cigaretpakkerne, og fra 1. juli indføres en aldersgrænse på 16 år for at kunne købe tobak, siger Jørgen Falk. - Vi ved endnu ikke, om mærkningen har påvirket forbruget, men hver sjette ryger siger, at de har fået mere lyst til at holde op på grund af de skrappe advarsler. Prisen er dog et af de parametre, som forbrugerne reagerer mest følsomt på, siger han. Britiske undersøgelser viser dog, at prisen ikke har så stor betydning for antallet af rygere som for, hvor meget rygerne ryger. - De rigtigt hardcore-rygere dropper ikke smøgerne, fordi de bliver dyrere, de sætter måske forbruget ned, siger Jørgen Falk. Skatteministeriet har selv beregnet, at faldet i tobaksafgiften vil medføre et merforbrug på 125 millioner cigaretter. På den baggrund har Hjerteforeningen vurderet, at der alene på grund af prisfaldet vil komme 6300 nye rygere under 20 år og 6100 mellem 29 og 30 år. Samlet set betyder prisfaldet 12.500 nye rygere, hvoraf formentlig 10.000 vil blive ved med at ryge, mener Hjerteforeningen. Det bliver dog først til det helt store regnestykke, når Hjerteforeningen regner videre på konsekvenserne. Efter sit 35. leveår koster en ryger i gennemsnit op imod 75.000 kroner mere end andre borgere. Så i sidste ende bliver et prisfald på fire kroner på en pakke med 20 cigaretter til en årlig merudgift for sundhedsvæsnet på omkring 700 millioner kroner. Omsat til menneskelige konsekvenser koster prisfaldet i alt 90.000 tabte leveår samt i gennemsnit 13 dårlige år for hver ryger, inden de dør af tobakken - mener altså Hjerteforeningen. /ritzau/