Overenskomster

Boom i efteruddannelser

Håndværkerne dygtiggør sig, mens krisen kradser.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kenneth Breüner, til venstre, og Johnny Lundholm Madsen har begge mistet deres job, men de synes, at de har lært noget nyt på efteruddannelsen. Her er de i gang med dekorativt murerarbejde, som ligger fjernt fra det hidsige tempo i de gode tider. Foto: Henrik Louis

Mens finanskrisen kradser, er der for alvor kommet gang i efteruddannelserne. Byggeriet er ramt både af nedgang og de almindelige sæsonudsving, for der er normalt ikke så meget udendørs arbejde at lave om vinteren. Alene EUC Nord med afdelinger i Hjørring og Frederikshavn har for tiden omkring 100 håndværkere fra byggefagene på kursus. På EUC Nords murerafdeling i Hjørring har lærlingene fået selskab af 42 murersvende, som af den ene eller anden årsag ikke har noget at give sig til lige nu. For nogle gælder det, at der er lavvande i mesters ordrebog, mens andre er blevet fyret i kølvandet af finanskrisen. Det åbner op for at dygtiggøre sig inden for faget, så svendene er fagligt bedre rustet, når tiderne bliver bedre eller vejret igen ter sig lidt mere pænt. Fra at have stablet mursten på mursten i et rasende tempo i opgangstiderne, kan svendene nu lære at mure finske masseovne, hvælvinger og andet, som ikke er det mest efterspurgte på markedet. Gode betingelser Ud over at få et skriftligt bevis på, at man nu kan mure en finsk masseovn eller noget helt andet, så er der også en god økonomi i det for svendene, især de, der ellers havde været henvist til at hæve dagpenge. I op til seks uger kan en svend dagligt modtage en videre- og efteruddannelsesgodtgørelse på 725 kroner dagligt, mens de er på efteruddannelse. Tidligere skulle mester så supplere op til normal timeløn. Men den sidste overenskomst har lavet det om. - Dansk Byggeri, 3F og TIB har i deres overenskomst øremærket en vis procentdel af hver lønkrone til efteruddannelse, så kursisterne her får 58 kroner i timen fra den pulje, fortæller Hans Ulrik Møller, uddannelsesleder for byggefagene på EUC Nord. Det betyder faktisk, at en svend på efteruddannelse rent faktisk kan hæve omkring 156 kroner i timen. - En mester har fortalt mig, at han kan sende sine ansatte på efteruddannelse uden løntab, fortæller Hans Ulrik Møller. For Johnny Lundholm Jensen har den nye overenskomst en meget konkret og kontant betydning. Han er blevet fyret fra sit arbejde, fordi der ikke var nok at lave, og med et nyt hus at betale af på, kan det se sort ud. Men indtil videre er den daglige indtægt ikke så ringe, og i hvert fald meget bedre end dagpengene. Og så er det også selve udbyttet af efteruddannelsen. - Det er dejligt at komme på efteruddannelse, hvor man selv bestemmer, hvad man vil lære, fortæller han, mens han er i gang med at mure sig til et bevis på, at han nu også kan udføre dekorativt murerarbejde. Forinden har fået papir på, at han kan mure en masseovn. For murersvend Mikkel Mølgaard, som arbejder hos Peder Mortensen i Vester Hjermitslev, er situationen lidt en anden. - Vi venter på en byggetilladelse, så imens har jeg blandt andet lært at bygge en masseovn og at mure rundt, siger Mikkel Møl- gaard, som efter 14 dage på efteruddannelse igen skal på arbejde på mandag.