Boom i forretningsjet fra udlandet

Kraftig stigning i startafgifter fra udenlandske fly i Sindal Lufthavn

SINDAL:Startafgifter for fly med udenlandske destinationer er en vigtig årsag til, at de fire ejerkommuner ikke skal spytte ekstra beløb i driften af Sindal Lufthavn. Hvor der i år 2002 var budgetteret med 0 kroner i indtægt på den konto, så viser det reviderede regnskab for året, at de udenlanske fly havde lagt 155.387 kroner i Sindal i startafgifter, og når ejerkredsen endnu ikke havde medtaget et beløb i budgettet, skyldes det, at indtægtskilden er at ret ny dato. I 1999 blot blev lagt omkring 6.000 kroner i kassen i starterafgifter for de udenlandske fly, men allerede i 2001 lå en indtægt på ca. 88.000 kroner i den kategori, som aftså er i fortsat vækst. Og det er en væsentlig årsag til, at regnskab 2002 på bundlinien havde et overskud på 255.682 kroner, hvortil skal lægges et overført overskud på 136.495 kroner fra 2001. Derimod har startafgifter for indenlandske fly ikke helt holdt budgettet på 90.000 kroner, men med en indtægt på 84.057 kroner lå 2002 alligevel en anelse over 2001 på det område. - Der er krise i flybranchen og det går dårligt for nogle af de små lufthavne vi sammenligner os med. Hvorfor det går bedre for Sindal Lufthavn har jeg ikke nogen forklaring på, men måske har det noget med placeringen at gøre, siger lufthavnschef Ole Haugsted. Han kan også aflæse en stigende aktivitetet gennem de månedlige operationsstatistikker, som afleveres til Statens Luftfartsvæsen, hvor Sindal sidste år nåede op på 4435, der tæller både privateflyvninger, private charter- og taxaflyvninger og erhvervsflyvninger. Sidste år blev det samlede operationstal kunstigt højt på grund af DM i præcisionsflyvning var lagt i Sindal, men Ole Haugsted forventer at nå op på 4000 operationer inden årets udgang, idet den gode udvikling fra 2002 har bidt sig fast i 2003. - Det er min fornemmelse, at det især er erhverv, der er årsag til stigningen i de udenlandske besøg. Der kommer flere forretningsjet, men hvornår det har noget med virksomheder at gøre er svært at vide. Vi ser også at folk, der har mange flere penge end dig og mig, lander deres forretningsjet i lufthavnen og tager en taxa til Skagen, udtaler lufthavnschefen.