Ungdomsuddannelser

Bor i lille fredelige Danmark

18-årige Frank Vanca fra staten New York oplever flere pudsigheder i Danmark

Frank Vanca er udvekslingstuden gennem Rotary. Han kommer fra staten New York, og har nu i omkring otte måneder boet i Thisted. Længe nok til at definere markante forskelle mellem USA og Danmark. Foto: Peter Mørk

Frank Vanca er udvekslingstuden gennem Rotary. Han kommer fra staten New York, og har nu i omkring otte måneder boet i Thisted. Længe nok til at definere markante forskelle mellem USA og Danmark. Foto: Peter Mørk

Gennem Rotary kom Frank Vanca i kontakt med Danmark og Thisted Gymnasium og HF Kursus. Ved det nye skoleårs start i august 2009 satte Frank Vanca sig til rette som elev i 2.g på matematisk linje, efter han havde afsluttet en high school uddannelse i staterne. Til sommer efter en tur rundt i det meste af Vesteuropa, sætter han igen kursen over Atlanten mod USA's østkyst. Frank kommer fra staten New York, hvor han bor sammen med sin mor og søster. Når han efter sommerferien vender tilbage til USA, søger han optagelse på et universitet for at læse biologi. Frank fortæller, at han bevidst udpegede Danmark som det land, han ville bo og studere i. Nu har han boet her i otte måneder, og har på denne tid spottet de samfundsmæssige forskelle, der er mellem supermagten USA og Danmark.