Bordel som nabo - lev med det

Det er stort set umuligt at komme af med de frække naboer

NORDJYLLAND:Et rend i opgangen af trængende og ofte højrøstede mænd, smækkende yderdøre og dyttende taxaer til langt ud på natten. Det er virkeligheden for de nordjyder, der har deres hjem i beboelsesejendomme med bordeller. Fænomenet koncentrerer sig om de større bysamfund som Frederikshavn, Hjørring og især Aalborg, der med sine 26 massageklinikker må anses for ret veludrustet inden for sexbranchen. Men naboer, overboer eller underboer til bordeller, der er trætte af natteroderiet, har meget svært ved at komme af med de støjende naboer. Især er det vanskeligt, hvis beboelsesejendommen består af ejerlejligheder, fortæller advokat Preben Bang Henriksen. Han repræsenterer en ejerforening bestående af fire ejerlejlighedsejere, der siden begyndelsen af juni har måttet trækkes med et bordel i kælderetagen. - Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man i et pænt kvarter skal finde sig i at blive nabo til et larmende bordel, siger Preben Bang Henriksen. Han har sammen med ejendommens fire ejere haft et møde med kælderlejlighedens ejer. Her indvilgede ejeren i at sørge for, at "aktiviteterne" bliver stoppet inden en frist på tre måneder, men sker det ikke, er advokaten klar med en stævning på sine klienters vegne. Preben Bang Henriksen erkender dog, at det er yderst vanskeligt at få en domstol til at sætte en ejer ud af en ejerbolig. - En ejer skal have gjort sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen, for at man ved en civil retssag kan få en dommers ord for, at han skal fraflytte lejligheden. Han kan ikke under nogen omstændigheder dømmes til at sælge lejligheden, forklarer Preben Bang Henriksen og henviser til Grundlovens ord om, at ejendomsretten er ukrænkelig. En lille smule lettere er det at få nattero som lejer i en udlejningsejendom. Her er der ifølge formand for Lejernes Landsorganisation Klaus Hansen, København, flere veje at gå. - For det første må der ikke drives erhverv fra et lejemål, der er godkendt til beboelse. Mener lejerne, at der drives bordel i en af opgangens lejligheder, kan de henvende sig til kommunen, der skal sikre, at lokalplanerne overholdes, siger han. Dog kan det af indlysende grunde være vanskeligt at bevise, at der drives erhverv i lejligheden - især hvis den også bruges til almindelig beboelse. - Men så findes der jo regler om åbningstider, og da den slags forretninger mig bekendt har størst søgning om aftenen og natten, kan de måske rammes ad den vej, siger han. Lejernes bedste våben er dog at gå til husværten og bede ham om at tage affære. - Alle udlejningsejendomme har en husorden, og overtræder beboerne af bordellejligheden den ved at støje og skabe uro i ejendommen, kan husværten give lejeren en advarsel. Bliver der ikke ro, kan udlejeren i sidste ende smide lejeren ud af lejemålet, og det gælder både for erhvervslejemål og boliglejemål, forklarer Klaus Hansen. Nogle udlejningsejendomme er klassificeret i kategorien "blandet erhverv og bolig". Her vil typisk stueetagen, hvor der er eller tidligere har været butíkker eller kontorer, bestå af erhvervslejemål, mens alt fra første sal og opefter vil være beboelseslejemål. - Også her skal lejerne henvende sig til husværten for at kræve husordenen overholdt - den gælder også for erhvervslejemålene. Lejerne bør også notere sig, om der hyppigt overnattes i erhvervslejemålet. Det er i strid med planloven og kan medføre, at kommunen griber ind, slutter Klaus Hansen.