EMNER

Borger lægger sag an mod kommune

Nabo kræver Sejlflod Kommunes dispensation til svinestald kendt ugyldig

Fra sit hegn kan Verner Nielsen se lige over til den staldbygning, hvor der nu er svin. Og det lugter.
Foto: Grete Dahl

Fra sit hegn kan Verner Nielsen se lige over til den staldbygning, hvor der nu er svin. Og det lugter. Foto: Grete Dahl

MOU:Verner Nielsen fra Mou lægger sag an mod Aalborg Kommune og kræver en dispensation til en svinefarm kendt ugyldig. Striden drejer sig om den nu nedlagte Sejlflod Kommunes dispensation til naboen Søren Birk Nielsen , der i fjor omlagde sit landbrug fra kvægdrift til svinedrift. Samtidig blev der søgt og givet dispensation til at benytte eksisterende bygninger på ejendommen til svinedrift. Selv om der ifølge husdyrbekendtgørelsen skal være minimum 30 meter mellem og stand og naboskel. Afstanden til Verner Nielsens matrikel er visse steder nede på 14,6 meter. Køer - Det er mit barndomshjem, og nu har jeg boet her i 35 år uden at føle mig generet. Tidligere havde naboen køer, uden at det gav nogle gener, men efter at han har fået grise, lugter der af gylle, siger Verner Nielsen, som via sin advokat Kim Østergaard har søgt Civilstyrelsen om fri proces og har fået det. Verner Nielsen frygter, at han endnu har de værste lugtgener til gode. - Vi gruer især for sommeren, og hvordan der kommer til at lugte her. Det gør mig ikke noget, at der om foråret skal køres gylle ud på markerne, for det er en kortere periode. Men jeg er ked af den konstante lugt af gylle, siger 75-årige Verner Nielsen. Ifølge reglerne kan der dispenseres for afstandskravet på 30 meter, men advokat Kim Østergaard mener ikke, at Sejlflod Kommune har påvist saglige grunde for dispensationen. - Det er også min opfattelse, at landmandens ansøgning om omlægning af kvægdrift til svineproduktion må ses som nyetablering, der med intentionerne bag de skærpede krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, bør placeres i det åbne land, hvor der ikke sker en væsentlig påvirkning af de omkringboende naboer med luftgener, siger Kim Østergaard, som mener, at der i Civilstyrelsens beslutning om at bevilge fri proces er givet et fingerpeg om, at kommunens dispensation kan diskuteres. Udover at Verner Nielsen håber på at få medhold i, at Sejlflod Kommunes beslutning kendes ugyldig, kræver han også erstatning for værdiforringelse af sin ejendom på Dokkedalvej 40. Han har netop modtaget en offentlig ejendomsvurdering, og for første gang i flere år er ejendomsværdien sat ned. - Men det bliver nok svært at komme af med den i det hele taget. Hvem vil være nabo til en svinestald, siger Verner Nielsen. På grund af kommunalreformen er det Aalborg Kommune, der bliver stævnet. Sejlflod blev som bekendt indlemmet i Aalborg Kommune ved årsskiftet.