Lokalpolitik

Borger-protester er hørt

Beboerne i Tygelsgade i Brønderslev har protesteret kraftigt over planen om at bygge en tre etagers boligblok langs deres haver og huse. De frygtede skygge og indbliksgener fra boliblokken. Og deres protester ser ud til at bære frugt. Teknik- og miljøudvalgets politikere havde mandag møde med manden bag projektet, Dan Sandberg, og her blev alternative muligheder for byggeri drøftet. Forvaltningen har lyttet til de politiske signaler for området og har skitseret nogle muligheder for politkere og projektmager. Skitserne omfatter lavere byggeri med en helt ny placering i området. Dan Sandberg arbejder videre med forslagene og fremlægge en skitse, der kan drøftes på et nyt borgermøde. - Lokalplanen gav mulighed for at bygge i tre etagers højde. Da projektet blev fremlagt, kom der en stribe indsigelser. Udvalget indbød projekt-mageren til møde med henblik på at ændre projektet, så det kunne være mere i harmoni med de små lave huse i Tygelsgade, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget