Lokalpolitik

Borger siger nej til byggeri i naturområde ved jernbanen

Han finder det foruroligende, at Hobro Kommune vil inddrage et naturområde ved Ølsvej i byzone

HOBRO:- Tænk jer om og planlæg ikke på bekostning af naturen. Sådan lyder opfordringen til Hobro Kommune fra en bekymret borger, Flemming Jungersen, Hobro. Han er imod, at Hobro Kommune vil inddrage et naturområde mellem Ølsvej og Skivevej til byzone, så der ad åre kan bygges boliger der. - Jeg finder det forurolignede, at man foreslår at inddrage en del af arealet (mellem Ølsvej og jernbanen/Skivevej, red.)i byzone, som omfatter helt uberørt natur: - Overdrev i sammenhæng med natureng og mose med små kilder og vandløb, og med et sjældent rigt dyre- og fugleliv, skriver Flemming Jungersen i sin indsigelse mod Hobro Kommunes forslag til ny kommuneplan. Flemming Jungersen henviser til, at det fire hektar store område mellem Ølsvej og jernbanen er til stor glæde for både mennesker og dyr. - Børn bruger skråningerne til at kælke på om vinteren, og om sommeren går der kvæg og græsser til alles fornøjelse, fordi arealerne henligger som natur og overdrev, fortæller han. Flemming Jungersen peger på, at det pågældende areal med natureng og mose ligger i landzone med en status som paragraf 3 efter naturbeskyttelsesloven, og at det strider mod fredningsbestemmelserne at inddrage det til boligbyggeri. - Jeg vil godt gøre opmærksom på, at der er en forskel i den måde, som amtet og kommunen har registreret paragraf 3-området på. - Nordjyllands Amt har registreret et område på cirka fire hektar som omfattet af naturbeskyttelsesloven, mens Hobro Kommune kun har registreret cirka to hektar. Hvis ingen siger noget, kan Hobro Kommune få to hektar mere, som de kan inddrage til byzone og udnytte. - Jeg synes, kommunen skal tænke sig om, før den skærer ind til benet, for det vil ske på bekostning af naturen. Kommunen bør bevare de naturværdier som gør, at folk gerne vil bo her i kommunen, mener Flemming Jungersen. I stedet bør kommunen kigge på området nordvest for Ølsvej, ved Snehøjgård, der efter hans mening er meget mere fordelagtigt til byzone. Her kunne man få en nær sammenhæng med naturen, uden den støjbelastning, som kommer fra jernbanen, trafikken på Skivevej og områdets virksomheder. På Hobro Kommunes tekniske forvaltning siger Rita Mogensen, at forslaget om at inddrage området ved Ølsvej til byzone allerede fremgår af den eksisterende kommuneplan. Hun tror ikke, at forslaget strider imod gældende bestemmelser, idet amtet ikke gjorde indsigelse mod den del af planen, da den blev fremlagt for fire år siden. Men hun kan selvfølgelig ikke vide, om kortet er blevet nærlæst. Det er med baggrund i et ønske fra private lodsejere, at Hobro Kommune vil ændre områdets status, så det på sigt kan byggemodnes. Det vil i givet fald kræve en lokalplan. To private lodsejere har tidligere haft planer om at udstykke cirka 20 parcelhusgrunde, men Rita Mogensen kender ikke noget til, om der skulle være aktuelle planer i den retning.