Lokalpolitik

Borgere begejstret for vinderprojekt

Lutter ros til vinderprojekt af Dorte Mandrup Arkitekter og Marianne Levinsen Landskab

HIRTSHALS:Nu gælder det om at få vinderprojektet skrevet ind i kommuneplanen, når den næste år skal revideres, så Hirtshals har noget at holde det kommende byråd i storkommunen fast på. Det var borgmester Knud Størups budskab, da Hirtshals Kommune mandag aften afviklede borgermøde med præsentation af projekterne fra den nys afholdt arkitektkonkurrence. Og selvom knapt hundrede borgere, lokalpolitikere og embedsfolk kun havde roser til vinderprojektet, blev debatdelen af mødet mere historisk orienteret end visionær. En nødvendig fortsættelse af debatten vedrørende det vedtagne projekt for banegårdspladsen blussede op. Lokalpolitisk er det vel hændt, at vedtagne projekter er blevet ændret, så debatten var på sin vis ligitim nok, men gæsterne fra København fik i denne time ikke så travlt med at svare som ventet. Forinden havde landskabsarkitekt Preben Juul Skaarup, der var én af flere fagfolk i den ti-personers store og enige dommerkomite, kort og præcist præsenteret de fire arkitektprojekter, der ikke vandt. Han fortalte om deres visioner, stærke og svage sider. Samt begrundede, hvorfor hver enkelt af dem ikke kunne vinde konkurrencen. Generelt kan man vel sige, at alle fire var for ambitiøse. - Hvis dette projekt skal være realistisk, skal byen have et befolkningsgrundlag på mindst 70.000, sagde Preben Juul Skaarup således om et af forslagene. Men vinderprojektet er et visionært forslag til at binde havn og by sammen, som samtidigt er realistisk at gennemføre over en årrække. Heri bevarer havnen sin funktion som et erhvervsområde med hvad dertil hører af liv, maskiner, tunge køretøjer, støj, røg og møg. Det bymæssige rykker så tættere på i form af tæt, smal, dyb og "flosset" bebyggelse af skrænten stort set fra Color Line til Rays Vodbinderi Nærmest som en lynlås, der skal hæfte by og havn sammen. Havnegades "affyringsrampe" mellem HotelHirtshals og Trappen nedlægges, og Havnegade føres igennem ad Sydvestkajen. -Vi har lagt vægt på at bygge videre på Hirtshals som den pionerby, den er. Her er ikke brug for at pussenusse. Hirtshals er kontrasternes by, hvor alt kan ske. Og hvor naturen er en del af hverdagen, som man også indimellem skal beskytte sig imod, sagde Dorte Mandrup bl.a