Ældreforhold

Borgere får svar for sent af kommunen

Afgørelser skal falde til tiden, siger rådmand Anni Kjeldgaard (K)

AALBORG:Ældre og handicappede har i cirka 90 tilfælde ikke fået en afgørelse på deres sag i Aalborg Kommune, sådan som loven siger, at de skal. Derfor vil ældre- og handicapudvalget nu præcisere overfor lokalområderne, at tidsfristerne for afgørelser skal overholdes. Og kan en sagsbehandler af den ene eller anden grund ikke give et svar inden for tidsfristen, så skal borgeren have besked på det og have besked på, hvornår han eller hun så kan forvente en afgørelse. I hastesager har alle fået svar til tiden. Men i 51 sager vedrørende hjælpemidler har borgere ikke fået svar til tiden - nemlig inden otte uger. I året forinden var der 30 sager vedrørende hjælpemidler, der ikke nåede en afgørelse inden fire uger. Svarfristen for hjælp til at vedligeholde træning er eksempelvis ikke overholdt i 16 sager. Svarfristen er på to uger. Svarfristen for boligansøgninger til ældreboliger med kald og plejehjem er ikke overholdt i 10 sager. Svarfristen er otte uger. De tre af sagerne skyldes ventetid på svar fra læger. Men generelt er årsagen, at der har været sygdom blandt personalet, at stillinger har været ledig i en periode efter at en ansat er rejst, besparelser, ferie, sygdom og andet fravær. Ikke godt nok - Men det er ikke godt nok, mener rådmand for ældre- og handicapforvaltningen, Anni Kjeldgaard. - Så må lederne sørge for at organisere arbejdet, så det bliver udført. Uanset hvor få folk man er, så kan det altså lade sig gøre at give et svar på, hvornår en sag forventes afgjort, hvis det ikke kan lade sig gøre inden for tidsfristen, siger Anni Kjeldgaard. Hun mener ikke, at det har nogen betydning, hvor få borgere det i virkeligheden drejer sig om. - Vi har jo flere tusinde sager, men det kommer ikke det ved. Den enkelte borger kan ikke bruge til noget, at der er mange borgere som får deres sager afgjort til tiden, siger rådmanden. Det er Aalborg Kommune selv der fastsætter tidsfrister for afgørelser. - Og de tidsfrister vi har, mener udvalget er gode nok, forklarer Anni Kjeldgaard.