Lokalpolitik

Borgere går i kamp for dagligvarebutik

Projekt i Gug splitter politikerne

GUG:Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal tillade, at der bliver etableret en dagligvareforrening ved Sdr. Trandersvej ved Gug ser ud til at splitte byrådet. Men sandsynligheden for, at projektet bliver gennemført, er blevet noget større, efter at Gug Borgerforening er gået ind i kampen for at få projektet gennemført. Forretningen er tidligere skåret ned fra 3000 kvadratmeter med dagligvarer til kun 1000 kvadratmeter. I byrådets tekniske udvalg var der på det seneste møde flertal for at godkende et projekt, der både omfatter boliger og en dagligvarebutik på et areal, hvor den nedlagte M. Kjærs Smedie og Maskinfabrik ligger. Godkendelse skete imod teknisk rådmand Henrik Thomsens og den radikale Preben Pedersens stemmer. - Jeg mener ikke, at man skal plastre alle ledige arealer til med dagligvarebutikker. Området ligger tæt på Gug, ligesom der ikke er langt til Storkøb, siger Henrik Thomsen (SF). Efter hans opfattelse skal der ske en planlægning udelukkende med henblik på boliger. Henrik Thomsen peger også på de trafikmæssige problemer, der er knyttet til etablering af en dagligvarebutik. Den nuværende kommuneplan for området giver hverken mulighed for butikker eller boliger. Der skal derfor ske en ændring af planlægningen. Afvist før ferien Inden sommerferien drøftede teknisk udvalg sagen og afviste dengang projektet, der omfattede omkring 60 boliger plus dagligvareforretningen. Udvalget ønskede dengang, at der udelukkende blev opført boliger på området. Men henvendelsen fra Gug Borgerforening er nu årsag til, at sagen bliver taget op igen. I oplægget til lokalplan peger teknisk forvaltning på, at der i forhold til de kommende boliger er støjmæssige problemer knyttet til placeringen af dagligvarebutikken. Yderligere kan et køreteknisk anlæg også giver problemer. Samtidig skal området undersøges for eventuel jordforurening. Det samlede projekt kommer formentlig til at afvente den overordnede plan for udvikling af detailhandelen i Aalborg, som kommunen og amtet er ved at få udarbejdet, og som byrådet skal godkende til foråret.