Lokalpolitik

Borgere går i kamp for deres bibliotek

Hasseris-beboere frygter, at bydelens bibliotek er ved at blive nedlagt

HASSERIS:En række borgere i Hasseris frygter, at politikerne for alvor har kig på biblioteksfilialen i Hasseris Bymidte, og spørgsmålet om kommunens biblioteksstruktur kan blive et vigtigt emne, når byrådet i løbet af det næste par måneder drøfter budget for 2004. Sagen har fået borgerne i bydelen til at gå på barrikaderne. Under Hasseris Grundejerforening er der nedsat et særligt biblioteksudvalg, og foreningens formand Jørgen Svensson har netop skriftligt henvendt sig til kommunens fritids- og kulturforvaltning. Nordjyllands Landsbibliotek har for kort tid siden analyseret sin struktur, og der bliver lagt op til en ændring, hvor to-tre filialer forsvinder. Her bekymrer det Hasseris Grundejerforening, at kommunen allerede er langt fremme med planer for fremtiden for filialerne i Vejgaard og i Aalborg Øst. - Man må så gå ud fra, at det er de andre byfilialer, der må holde for. For Hasseris-borgerne er det vigtigt at bevare deres eget bibliotek, hvor man kan låne en god bog eller finde en bog med de oplysninger, som man har brug for. Hasseris har sammen med Nørresundby det største befolkningsgrundlag og også det største udlån pr. normering. Vi vil yderligere vove at påstå, at befolkningsgrundlaget i Hasseris er i stigning på grund af bebyggelserne i Hasseris Enge og på Sorthøj, skriver Jørgen Svenson i sit brev til skole- og kulturforvaltningen, der i øvrigt også er sendt til byrådsmedlemmerne Henrik Thomsen (SF) og Preben Pedersen (R). I byrådsgruppernes budgetaftale for i år ligger den en besparelse på biblioteksområder, og det betød, at der skete en indskrænkning på biblioteket i Hasseris, hvor der blev skåret både i pladsen og i personalet. Det forhold kommer Jørgen Svensson også ind på i sit brev: - Selvfølgelig vil vi i vores bydel også gerne have bedre rammer for udfoldelse af forenings- og kulturlivet. Men vi må acceptere, at kommunen fattes penge. Det er vores synspunkt, at den reduktion, der er sket på Hasseris Bibliotek, er bydelens bidrag til besparelserne. Jørgen Svensson mener, at en radikal nedskæring i den lokale biblioteksstruktur er i strid med kommunens egen planlægning, og han advarer mod en centralistisk planlægning, der ikke er i overensstemmelse med målsætningen om, at kultur-- og fritidslivet skal undersøtte lokalområderne. - Hasseris er en bydel i udvikling, og for mange er det vigtigt at have et lokalt bibliotek. Det gælder f.eks. ældre, der måske ikke længere er så mobile. De kan komme på det lokale bibliotek og låne bøger og måske også læse avis, siger Jacob Blegvad, der er med i gruppen, der vil kæmpe for at bevare biblioteket. Med i gruppen er også Helle Dietz, der siger: - Jeg er mor til tre, og jeg vil gerne lære dem op til at gå på biblioteket og at bruge det. Faktisk er der snarere behov for en udbygning. Det er vigtigt, at lokalområdet har en kulturel institution.