Borgere:Grusvej i strid med vejreglerne

Kommunen ser stort på sikkerhed og fremkommelighed, mener beboerne ved Hjortnæsvej

BØRGLUM:Teknisk udvalg ser stort på brugernes sikkerhed og kommunens forpligtelse til at holde offentlig veje i acceptabel stand, når udvalget vil raspe Hjortnæsvej op og gøre den til grusvej. Det mener beboerne ved Hjortnæsvej. - Vi er enige i, at en godt vedligeholdt grusvej kan fungere hvor der er begrænset trafik, men IKKE med den trafikbelastning, som Hjortnæsvej har, skriver beboerne i et brev til teknisk udvalg. - Vores opfattelse er helt i overensstemmelse med vejreglerne. Af "Vejregler for dimensionering af befæstelser" fremgår med al ønskelig tydelighed, at en grusvej ikke er egnet til trafikbelastning, der går ud over en enkelt lastbil om dagen. 14 lastbiler om dagen Beboerne har foretaget en optælling af lastbiltrafikken på årsbasis, og gennemsnitligt kører der 14 lastbiler om dagen på Hjortnæsvej. Vedligeholdelsen af en grusvej, der skal kunne holde til denne trafik, vil være langt dyrere end at lægge asfalt på, mener de. - Det er vores klare opfattelse at kommunen tilsidesætter sin forpligtelse i følge Lov om offentlige veje, til at holde offentlig vej i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Der er i den hidtidige vedligeholdelse set stort på både brugernes sikker hed og fremkommelighed såvel som bevaring af samfundets investerede kapital, og denne praksis vælger man altså med den seneste beslutning at fortsætte, skriver beboerne. - Vi har tidligere efterlyst en rød tråd i kommunens beslutninger på vejområdet med hensyn til ligebehandlingsprincippet. Udvalget har valgt at lægge ny asfalt på bl.a. Ågårdsvej og Mellergårdsvej i det åbne land, hvor trafikbelastningen ligger væsentligt under hvad der er på Hjortnæsvej. Set i det perspektiv virker beslutningerne temmeligt tilfældige, og ligebehandlingsprincipperne, som kommunen skal varetage, er tilsyneladende ikke respekteret. Politiet klagede - Vi vil gerne påpege at vi i årevis har levet med en meget dårligt vedligeholdt vej uden at klage. Det var således politiet der i sin tid tog sagen op, og ikke beboerne her på vejen. Vi har haft denne holdning fordi vi er klar over, at der ikke er ubegrænsede midler, og vi har stolet på at vejen ville blive asfalteret, når det blev vores tur. Asfalt er blevet billigere de seneste år, og kommunalbestyrelsen har tilmed forhøjet asfaltbudgettet. Vi står derfor helt uforstående overfor udvalgets beslutning. Beboerne beder teknisk udvalg om svar på en lang række spørgsmål og beder samtidig borgmester Knud Rødbro om et møde.