EMNER

Borgere har krav påsober behandling

Det ser ud til, at mange kommuners socialforvaltninger er så handlingslammede, at de har svært ved at træffe afgørelse, i f.eks. pensionssager.

Det kunne jo også tænkes, at der var indført den praksis, at for at trække afgørelser i sagerne så længe som muligt, så bruger mange kommuner at afprøve syge borgere så længe som muligt, og forlange mange erklæringer vedrørende helbred m.m. Endelig er der den mulighed at sende en sag til afgørelse i Det Sociale nævn og senere i Ankestyrelsen. Så går tiden jo med det. Det betyder i praksis, at en pensionssag kan i realiteten vare flere år, inden der kommer en endelig afgørelse. Det er, som om man fristes til at tro, at der ligefrem er lavet en kommunal "lovgivning", om at trække sager så længe som muligt. Mon det har været intentionen i den nye pensionslov? Det er ikke særligt betryggende, hverken for retssikkerheden, eller for de borger, der rammes af dette system. Ikke mindst er det utroligt psykisk belastende for de syge borgere, som trækkes gennem en langvarig sagsbehandling. De kommunale sagsbehandlere bør alle tænke på, at det er syge medborgere, som det handler om, og at der bør tages alle menneskelige hensyn såsom høflig tiltale, sober behandling og ikke mindst en hurtig og effektiv sagsbehandling. Tænk over det!