Borgere høres om plejecenter

BRØNDERSLEV:Så kan borgerne ytre sig om planerne om at etablere et plejecenter i Valdemarsgade i Brønderslev. Byrådet har godkendt, at et lokalplanforslag sendes ud i offentlig høring i otte uger. Planen indebærer, at Gormsgade nedlægges, og at Valdemarsgade udlægges til "blind vej", og dermed til- og frakørsler til området. Der skal en ny lokalplan til, da anvendelsen til plejecenter ikke er i overensstemmelse med kommunensplanens bestemmelser. Der har været afholdt en arkitektkonkurrence omkring udformningen af byggeriet. Det projekt, som bedømmelsesudvalget har valgt, er efterfølgende indarbejdet i lokalplanen. der er holdt borgermøder med beboere i boliger, der skal rives ned. Forhold omkring genhusning afklares sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen.