Sæby

Borgere høres om trafik på Sæby Havn

SÆBY:Beboerne i Klos-tergyden ved Sæby Havn kan inden længe vente brev fra teknisk udvalg. Udvalget ønsker at undgå trafikkaos på havnen næste sommer, og flere projekter har været undervejs, uden at de er blevet til noget. Men nu er udvalget nået frem til et lille indgreb gående ud på, at trafikken i Klostergyden ensrettes fra havnearelet til Strandgade/Algade. Det skulle løse op for de trafikpropper, der ofte op-står omkring Café Smeden om sommeren. Forslaget sendes til høring hos borgerne og politiet, inden det skal til endelig politisk vedtagelse.