Lokalpolitik

Borgere i Hannerup utålmodige

Arrangerer borgermøde for at blive hørt inden deres fremtid afgøres

HANNERUP:Beboerne i Hannerup by og omegn ønsker nu at blive hørt, inden der eventuelt bliver truffet politisk beslutning om at de skal være fremtidige borgere i den nye Mariager Fjord Kommune ved en finjustering af kommunegrænserne. Derfor har to lokale kvinder på eget initiativ arrangeret et borgermøde i Stenild Forsamlingshus torsdag 26. maj. De to er Tina Højbjerg og Anna Hauer, der begge bor på Hannerupvej. - Jeg har selv været i løbende telefonisk kontakt med borgmester PoulLarsen for at høre, hvad der skulle ske med Hannerup efter folkeafstemningen i Nørager Kommune og i Hvilsom i Aalestrup Kommune. Som borgere er vi nemlig meget interesserede i at blive hørt, før der eventuelt bliver truffet politisk beslutning om Hannerups fremtidige tilhørsforhold, understreger Anna Hauer. Hun påpeger i den forbindelse, at borgerne i den sydøstlige udkant af Nørager Kommune er meget forvirrede over de hidtidige signaler omkring en eventuel grænsejustering, fordi der i høringssvarene fra opmand Thorkild Simonsen og indenrigsministeren står nævnt både Hannerup by samt Hannerup og omegn. - Dog står der intet nævnt om en demokratisk høring blandt borgerne i området, så derfor har vi nu husstandsomdelt invitationer til borgermødet til samtlige 29 husstande på Hannerupvej, Tophøjvej og Hornsmarken, tilføjer Anna Hauer. To borgmestre med Til stede på borgermødet vil også være borgmester Poul Larsen (K) og Jørgen Pontoppidan (V), Hobro Kommune. De øvrige lokalpolitiker er også velkomne til at deltage. - Jeg deltager, fordi vi på et tidligt tidspunkt efter folkeafstemningen 19. april i kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at borgerne i Hannerup skal inddrages i spørgsmålet om en eventuel grænsejustering, pointerer PoulLarsen. Nørager Kommune har dog trods næsten daglig kontakt til Indenrigsministeriet over en længere periode endnu ikke fået en formel godkendelse af resultatet af folkeafstemningen. - Sagsbehandleren i ministeriet siger, at teksten i svarbrevet til os er skrevet, men at ministeren endnu ikke har haft tid til at underskrive den. Vores fremtidige tilhørsforhold tilRebild Kommune skulle ifølge den mundtlige tilbagemelding dog være på plads, men hvad der vil stå i svarbrevet vedrørende spørgsmålet om Hannerups fremtid ved vi intet som helst om, forklarer PoulLarsen. Så indtil det endelige svarbrev foreligger fra Indenrigsministeriet, vil han ikke udtale sig mere konkret om en eventuel grænsejustering. - Jeg håber dog, at vi får et skriftligt svar fra Indenrigsministeriet i denne uge. Det vil nemlig skabe mulighed for, at en repræsentant herfra eventuelt kan deltage i borgermødet i Stenild for at orientere borgerne i Hannerup bedst muligt, erklærer borgmesteren. Borgerne delt i to lejre Hvordan hver enkelt af de 29 husstande i Hannerup og omegn stiller sig til spørgsmålet om enten at forblive i Nørager Kommune eller blive en del af Mariager Fjord Kommune ved en grænsejustering, kender Anna Hauer ikke noget til. - Folk jeg har spurgt er fordelt i begge lejre. Personligt har jeg sammen med min mand altid været tilfreds med Nørager Kommune, men skal der ske en grænsejustering, så er tidspunktet for det nu, erklærer Anna Hauer og tilføjer: - Som pensionist og ikke længere aktiv frugtavler er det dog ikke mig, det hele drejer sig om, men de andre i Hannerup med fremtiden foran sig. Dem vil jeg med borgermødet gerne give mulighed for at blive hørt nu, inden der træffes en endelig politisk beslutning om Hannerups fremtid.