EMNER

Borgere i Røjdrup vil løsrive sig fra Nørager

RØJDRUP:Skulle det ende med, at Hannerup-området bliver en del af Mariager Fjord Kommunen, så vil beboerne i Røjdrup gerne gøre følgeskab. I den forgangne weekend iværksatte to naboer på Røjdrupvej, ErikAagaard og Vilhelm Christiansen, en underskriftindsamling på Røjdrupvej, Røjdrup Hede og de tre husstande på Løgstørvej på den korte strækning fra amtsvejen og ind mod Hørby. - På de tre veje er der i alt 17 husstande, og af dem ville de 16 gerne skrive under på at komme med i Mariager Fjord Kommunen sammen med Hannerup. I det sidste hus var der tale om et par, der lige var flyttet ind i et lejemål og derfor var ligeglade omkring fremtidig tilhørsforhold, forklarer ErikAagaard. Det næsten enstemmige ønske om at blive en del af Mariager Fjord Kommunen kom som en overraskelse for de to initiativtagere, og de i alt 29 underskrifter er nu via kommunalbestyrelsesmedlem Ejvind Lassen, Stenild, afleveret til borgmester PoulLarsen. Å-løb naturlig grænse Ifølge de to initiativtagere vil en naturlig fremtidig grænsedragning i Hannerup og Røjdrup ved en løsrivelse fra Nørager Kommune være Simested Å afgrænset af amtsvejen Løgstørvej mod nord. Erik Aagaard påpeger som motiv til sin deltagelse i underskriftindsamlingen, at beboerne i Røjdrup har et naturligt tæt forhold tilHobro. - Det er der frem for i Nørager, de fleste folk arbejder, handler ind og benytter sig af de forskellige servicetilbud. Personligt går vores egne to børn i skole i Hobro og kører med mig om morgenen. Jeg og min kone ønsker nemlig ikke de om eftermiddagen skal komme alene hjem til vores lystejendom, fordi der i Nørager jo ikke er fritidstilbud til børn og unge efter 3. klassetrin, understreger ErikAagaard. Sammen med Vilhelm Christiansen er han også inviteret med til i borgermødet om en grænsejustering for Hannerup-området torsdag aften i Stenild Forsamlingshus. Her er de 29 husstande på Hannerupvej, Tophøjvej og Hornsmarken personligt inviteret med af de to lokale initiativtagere til borgermødet. - Det bliver dog kun i rollen som observatører, vi deltager, og ingen af de øvrige beboere på de tre veje er med. Men nu kender vi jo deres holdning til en grænsejustering, pointerer Erik Aagaard.