Lokalpolitik

Borgere i Sæby protesterer over ny lokalplan

Sæby kommunes planer om flere brosten møder stor modstand

Borgere i Sæby er utilfredse med kommunens lokalplan for området ved Pindborggade. De er blandt andet sure over brostensbelægningen.Foto: Michael Koch

Borgere i Sæby er utilfredse med kommunens lokalplan for området ved Pindborggade. De er blandt andet sure over brostensbelægningen.Foto: Michael Koch

SÆBY:Endnu engang er kommunen kommet i clinch med en række borgere omkring en lokalplan. Et forslag om at tillade forretninger i den gamle Pindborggade midt i Sæby har medført en række protester fra borgerne. I forslaget indgår også, at man vil lægge brosten i vejen i den del af Søndergade, der går ned til åen. Og specielt det punkt får indehaver af Cykelgården, Ole E. Nielsen til at reagere. Hans butik ligger på den del af Søndergade, som kommunen vil belægge med brosten. - Hvis det som foreslået i lokalplanen, skal belægges med chausse/brosten i "vores" del af søndergade vil det være ødelæggende for vor forretning, skiver Ole E. Nielsen i sin indsigelse til kommunen. Ud over at sælge cykler reparerer han også rollatorer og kørestole for gangbesværede og invalide. Og ifølge Ole E. Nielsen vil en brostensbelægning være til stor gene for hans kunder. - Mange af mine gangbesværede kunder kan dårligt gå på en brostensbelægning. Det vil derfor give dem en dårlig oplevelse, hvis kommunen gennemfører forslaget, siger cykelhandleren og fortsætter: - Derudover vil brosten også være til gene for resten af mine kunder, da de også er utrolig irriterende at cykle på. Også fra handicaprådet og De Samvirkende Invalideorganisationer i Ny Frederikshavn kommune lyder der kritik af lokalplanen. I indsigelsen hæfter man sig ved, at man vil have forretninger og offentlig service på Pindborggade samtidig med, at vejen er belagt med brosten. -Vi må kræve, at der bliver ændret væsentlig i denne lokalplan, at den i en ny udformning kommer til at fremstå således der bliver givet mulighed for, der bliver lavet arealer med en anden form for belægning, så at alle gangbesværede, kørestolsbrugere og rollatorbrugere får samme mulighed for at kunne færdes trygt i området. Brosten i mange år Sidste frist for at aflevere indsigelser til kommunen var i fredags. Borgmester i Sæby kommune Volmer Hansen (V) fortæller, at man nu vil gå i gang med at læse indsigelserne igennem. Men står det til borgmesteren skal Pindborggade være belagt med brosten - også i fremtiden. - Det nemmeste vil være at lægge asfalt over det hele. Men jeg syntes, at en del af kvaliteten ved vejen er den gamle stil. Personligt håber jeg derfor, at der i mange år fremover, vil være brosten på Pindborggade, siger Volmer Hansen. Nordjyske vil i de næste dage følge op på borgernes indsigelser.