Fødevarer

Borgere i Sdr. Saltum vil vise madvejen

- Genialt, sagde fundraiser om ide til fødevarekaravane med friske råvarer fra hele kommunen

Arrangementer i Sdr.  Saltum plejer at trække fulde huse, men kun 21 var til borgermøde. Foto: Ajs Nielsen

Arrangementer i Sdr. Saltum plejer at trække fulde huse, men kun 21 var til borgermøde. Foto: Ajs Nielsen

SDR. SALTUM: Borgerne i Sdr. Saltum har ideer, der kan blive til glæde for både fastboende og turister. Det er en fødevarekaravane, markeder og gårdbesøg, så Jammerbugt Kommune kan vise sit særlige kulinariske flag med råvarer fra landbrug og kystfiskeri. Ideen er langt fra færdigudviklet, men den vakte gehør, da medlemmer af kommunens Tema- og Udviklingsudvalg tirsdag besøgte Sdr. Saltum Forsamlinghus som et led i den kommende landdistriktspolitik. - Det kunne være genialt, for det rummer job, beskæftigelse og fødevareudvikling, kommenterede kommunens fundraiser Lars Haagensen. Mødet byggede på ideer, som opstod på borgermødet i oktober, og en anden af dem har siden fyldt godt i beboernes tanker. Det er forsamlingshusets fremtid. Skal det renoveres eller bygges nyt? Derfor benyttede nogle af de 21 Sdr. Saltum-borgere - langt færre end ventet, bedømt ud fra indkøb af wienerbrød til kaffen - lejligheden til at spørge til tilskudsmuligheder. Og Kirsten Birke, V. Hjermitslev, gav et kort rids over, hvordan borgerne dér fik samlingshuset Lunden. Det var hele byens projekt, mindre håndværkskyndige lavede frikadeller til arbejdshold og ældre passede de små, så forældrene kunne trække i arbejdstøjet. Samtidig lykkedes det at få det hel op at stå uden underskud. Formanden for Tema- og Udviklingsudvalget Helle Bak Andreasen (V) opfordrede til, at beboere i Sdr. Saltum indsender et projekt og at Lars Haagensen involveres i økonomien og hjælper med ansøgninger. Pengemæssigt er Sdr. Saltum godt på vej, når fonden bag Skæg-Jerriks Hus bliver endeligt ophævet og huset solgt. Borgerne har i årevis ønsket bedre trafiksikring, bl.a. med cykelstier. I den forbindelse påpegede Iben Eriksen, at turisme er ligestillet med erhverv i Jammerbugt Kommune og at vejen til Rendbæk er den del af Margueritruten. - Derfor er det oplagt at tage den med, for kan vi ikke få cykelsti af hensyn til vores børns sundhed, kan vi måske, når man ser det i turismevinklen. Jeg er sikker på, at den batter mere, sagde hun. Forskønnelse af huse og omgivelser er også blandt ønskerne og i første omgang erklærede Helle Bak Andreasen, at det ikke er noget, som kommunen har indflydelse på, indtil Iben Eriksen brød ind: - Nogle af de huse, vi tænker på, tilhører kommunen. Resultatet blev, at borgerne udpeger de pågældende adresser for kommunen. På mødet blev nedsat en række arbejdsgrupper, bl.a. med forsamlingshus, fødevarekaravane og legeplads. Jane Koller blev valgt til landdistriktsudvalget. Det indebærer, at hun er kommunens kontakt og med til at betemme, hvad 20.000 kr. til igangsættelse af projekter skal bruges til. Betingelsen fra kommunal side er, at flere involveres for at sikre bredde og i Sdr. Saltum er der tre stærke foreninger. Derfor valgtes Kent Pedersen, Borgerforeningen, Søren Hedin, Ungdomsforeningen, og Martin Barchow, Forsamlingshuset, til pengeudvalget.