Brønderslev

Borgere ind i debat om haller

Politikere ønsker hal-debat inddraget i kommuneplandebatten

BRØNDERSLEV:Skal Brønderslev have et multi- og kulturhus i tilknytning til Nordjyllands Idrætshøjskole eller skal der opføres en opvisningshal ved Brønderslev Hallen - på Møllerens Eng? Det spørgsmål kommer borgerne i Brønderslev Kommune til at tage stilling til i forbindelse med kommuneplandebatten i det kommende år. Der ligger to forslag på politikernes bord. Og da det er så store projekter, mener børne- og kulturudvalget, at det er relevant at inddrage spørgsmålet i kommuneplandebatten. Børne- og kulturudvalget har netop haft møde med Vagn Jacobsen, Troels Rasmussen og Ole Wille fra Nordjyllands Idrætshøjskole, der opererer med et multi- og kulturhus. For nylig har Brønderslev Hallerne og Idrætssamvirket Brønderslev indsendt et projekt for en opvisningshal i tilknytning til Brønderslev Hallen. Mens projektet ved Nordjyllands Idrætshøjskole meget er baseret på fonde, er der lagt op til, at det er skatteborgerne, der skal finansiere en opvisningshal. -Vi synes, at det er oplagt, at borgerne spørges, når der e tale om en stor investering, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen. Projektet ved BrønderslevHallen vil det koste 20-25 mio. kr. at realisere.Der er tale om en idrætshal på 50 gange 50 meter, hvor der er plads til for eksempel to håndboldbaner. Nordjyllands Idrætshøjskoles projekt er et sundheds- og kulturhus. Projektet omfatter en hal, der kan rumme 800 mennesker. Den er på 40 gange 20 meter, og dertil kommer andre faciliteter. Prisen er ca. 20 mio. kr.