Skolelukninger

Borgere indbydes til skoledebat

Offentlig høring om nedlæggelse af Onsild Skole skydes i gang 10. maj

Skolechef i Mariagerfjord Kommune, Peter Rasmussen, forventer, at mange borgere vil give deres besyv med, når den offentlige høring om nedlæggelse af Onsild Skole skydes i gang 10. maj. Alle er velkomne til at kommentere forslaget i de otte uger, høringen pågår. Høringssvar skal sendes til Mariagerfjord Kommune, og sidste frist er onsdag 6. juli kl. 12. - Jeg tror ikke, der kommer 100 svar som sidste gang, vi havde skolestrukturen i høring, men jeg har en forventning om, at der kommer en del - fra foreninger, bestyrelser og borgere i Onsild, som har interesse i sagen, siger Peter Rasmussen. Høringssvarene vil blive behandlet på børne- og familieudvalgets møde 9. august. Udvalget skal den dag indstille til byrådet, hvorvidt det vil anbefale en lukning af skolen eller ej. Onsild Skoles skæbne afgøres endeligt på et byrådsmøde 25. august. Tre medlemmer af byrådet, Jørgen Hammer Sørensen (DF), Peder Larsen (SF) og Kim Skaue (K), var modstandere af at sende forslaget om lukning af Onsild Skole i høring.