Børnepasning

Borgere jubler i Rørbæk

Fremmøde i byrådssal skulle markere alvor bag byggeplan

RØRBÆK:Da kommunalbestyrelsen tirsdag aften efter knap en times intens debat ved en afstemning valgte Rørbæk som base for en ny børnehave, blev det straks fejret af de omkring 45 fremmødte borgere fra Rørbæk. - Vi markerede det med en omgang øl. Det foregik dog udenfor kommunekontoret, for vi forud for kommunalbestyrelsesmødet havde fået besked på at være rolige som tilhørere, fortæller Rita Nielsen med et grin. Hun er selv mor til to drenge på tre og seks år, og var i begyndelsen af juni med til at aflevere 150 underskrifter i byrådssalen med de lokale borgeres ønske om at få den nye børnehave til Rørbæk. - Forud for kommunalbestyrelsesmødet var vi godt klar over, at der umiddelbart var et flertal for Rørbæk frem for Nørager. Planen var i første omgang blot at sende repræsentanter for vores foreninger, men så besluttede vi at møde op i samlet flok for at markere, at vi mener det alvorligt med en ny børnehave i Rørbæk, forklarer Rita Nielsen. I baghovedet lå også angsten for, at kultur- og socialudvalget på mødet skulle fremlæge et helt nyt løsningsforslag. - Under hele sagsforløbet har det været vores opfattelse, at udvalget gik ind for en Nørager-løsning. Denne holdning kom efter min mening meget klart til udtryk hos især formand Orla Kastrup Kristensen under udvalgets besigtigelsestur i Rørbæk sidst i juni, påpeger Rita Nielsen og tilføjer: - En placering i Rørbæk er den bedste løsning af alle, fordi børnehaven dermed kommer til at ligge tæt på børnenes hjem frem for at samle endnu flere børn i Nørager. Sidste ting på plads Under kommunalbestyrelsesmødet påpegede Gitte Rubæk, at lejeindtægten fra Nørager Kommune for brug af klubhuset som børnehave efter hendes oplysninger fra Told & Skat var skattepligtig for Rørbæk Idrætsforening. - Det er vi i idrætsforeningen ikke helt enige i, men vi skal blandt andet kigge nærmere på dette forhold på et arbejdsmøde internt i i- drætsforeningen hos næstformanden lørdag aften, påpeger Claus Myrup, formand for idrætsforeningen i Rørbæk og tilføjer: - Gitte Rubæk påpegede også, at vi skulle betale moms af byggematerialer ved opførelse af børnehaven. Dette forhold har vi taget højde for, hvilket fremgår af vores tilbud til kommunen omkring en fremtidig lejeaftale. Som en af de mange tilhørerne i byrådssalen var han meget overrasket over den store uenighed mellem kultur- og socialudvalget og økonomiudvalget i spørgsmålet om placeringen af børnehaven. - De skulle jo helst være enige, men der gik jo lokalpolitik i debatten, tilføjer han. Arbejdsgruppen bag planerne om en børnehave har allerede udarbejdet tegninger for byggeprojektet. - Nu skal vi så havde de sidste detaljer omkring indretning på plads i et tæt samarbejde med kommunen, inden vi er klar til at igangsætte byggeriet. Men den 240 kvadratmeter store bygning skal vi under alle omstændigheder nok have klar til brug efter sommerferien, erklærer Claus Myrup.