Borgere lokkes til at bruge skovene

Skov- og Naturstyrelsen udbygger faciliteter for besøgende

THORUPSTRAND:Alle må færdes i de offentligt ejede skove - statsskovene. Regeringen har endda afsat midler til, at borgerne kan lære at bruge skovene mere flittigt end hidtil. - Vi har fået penge til rådighed for flere lokale projekter, der skal lokke borgerne til at bruge flere af skovenes faciliteter. Der er efterhånden mange muligheder, fortæller skovfoged Thorbjørn Nørgaard, V. Thorup Plantage. Friluftsrådet har bevilget 50.000 kr. til at udbygge skovlegepladsen ved Thorupstrand. Pladsen blev etableret for knap 10 år siden, og den er meget brugt af både lokale og turister. - Projektet hænger sammen med ønsket om en forebyggende sundhedsindsats. Både børn og voksne skal motionere mere - gerne mindst 30 minutter om dagen, fortæller Thorbjørn Nørgaard. For at høre på brugernes ideer til udbygningen har Thy Statsskovdistrikt holdt åbent hus på pladsen. Blandt skovens medarbejdere var Svend Erik Thomsen og Preben Røge tilstede for at høre om brugernes ønsker til den ny og større plads. - Vi har selv en række ideer, som vi planlægger at arbejde videre med. Arbejdet med udvidelsen sættes i gang efter sommerferien, fortæller de samstemmende. De skal begge være med i projektet fra idefase til etablering og indvielse. - Vi har en ide om at koble legepladsen sammen med en natursti med forhindringer for de lidt ældre børn, mens de yngre fortsat skal have legeredskaber på selve pladsen, fortæller Preben Røge. Blandt andre ideer er tovgang og klatretræer med fod- og håndstøtter.