Lokalpolitik

- Borgere må ikke opleve forringelser

Søren Grøn (KD) vil vide, om sygefravær skyldes ny kommunestruktur

FJERRITSLEV:Det er urimeligt, hvis langtidssygdom hos lederne i de kommunale institutioner betyder serviceforringelser for borgerne. Byrådsmedlem Søren Grøn (KD) vil vide, om det forholdsvis store fravær er et pludseligt opstået problem. Han vil også vide, om det har sammenhæng med den forestående kommunesammenlægning. - Jeg ved, at lederne af børnehaverne Gl. Dalhøj og Skovhuset har været sygemeldt i længere tid. Søren Grøn frygter, at arbejdet, herunder ekstra mødeaktivitet, frem mod sammenlægningen af fire kommuner til Jammerbugt Kommune vil kræve mange ekstra ressourcer af de ansatte, og at dette i sidste ende vil betyde en ringere service overfor borgerne. - På Bornholm oplevede borgerne et fald på ca. 25. procent i den offentlige service i perioden, hvor forvaltninger arbejdede med planerne for kommunesammenlægningen. - Jeg har tidligere forespurgt, om vi kan og bør afsætte økonomiske ressorcer for at undgå dette i Fjerritslev Kommune. Hidtil har jeg fået det svar, at hverken politikere eller forvaltning imødeser et fald i borgerservicen i forbindelse med kommunesammenlægningen. - Det virker urimeligt, hvis de ansatte bliver pålagt flere opgaver uden samtidig at blive kompenseret på en eller anden måde. Anna Marie Holm, souschef i Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at institutionerne ikke kompenseres for ekstraarbejde i forbindelse med strukturen. - Dette er generelt for samtlige forvaltninger. Institutionerne er hverken stillet bedre end dårlige end øvrige ansatte, påpeger hun.