Lokalpolitik

Borgere med i debat om byudvikling

Byroller og naturpolitik skaber stor debat

NORDJYLLAND:Planerne for det fremtidige bymønster i Nordjylland har allerede sat sindene i kog, og det vil givet blive et vigtig emne, når amtet i aften og i morgen holder borgermøder om forberedelsen af den ny regionplan. Et andet stort debatemne bliver givet natur- og landskabspolitik. Mødet i aften holdes på Vendelbohus i Hjørring, og i morgen foregår debatten med borgerne på Comwell Rebild Bakker. Til hvert af møderne har et halvt hundrede borgere meldt deres deltagelse. - Spørgsmålet om byudvikling har allerede givet en del ramasjang. Helst så jeg en udvikling der tilgodeså en udvikling af hele regionen. Det måtte gerne være med en decentralisering, men spørgsmålet er, om der ikke - for at skabe bæredygtighed - bliver behov for nogle former for centralisering, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han erkender, at strukturreformen nok vil spille en rolle i diskussionen om de fremtidige bymønstre. Fra starten af er amtet oplæg til regionplan blevet mødt med modstand fra en række borgmestre, der frygter, at amtet lægger op til en centralisering. I amtets oplæg ændres en række tidligere kommuecentre til enten egnsbyer eller områdebyer. Til gengæld er Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aars udset til at blive egnshovedbyer. Regionscentrum og landelscenter bliver Aalborg, og den rolle har der ikke været den store debat om. Siden midt i marts har forslaget til regionplan været ude i offentlig debat. Den høring slutter i løbet af få dage. Derefter skal amtsrådet til efteråret lave den endelige plan, der bliver amtets sidsteregionplan. Den skal gælde frem til 2010. Derefter skal planen afløses af kommuneplaner for hver af de ny kommuner. På de to borgmermøde, som amtet arrangerer, vil amtets politiske grupper inden debatten med borgerne give deres bud på planlægningen.