Borgere med til at lave politik for kultur og fritid

Jammerbugt Kommune er i gang med at udarbejde en kultur- og fritidspolitik.

Målet er at skabe begejstring og ejerskab blandt aktørerne og opbygge alliancer og samarbejde, så kultur- og fritidspolitikken kan blive levende og dermed danne grundlag for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i kommunen. En politik, der således gerne skal ligge i tråd med Jammerbugt Kommunes planstrategi, hvor et af indsatsområderne er, at kommunen skal være et attraktivt sted at leve og være. Kommunens børne- og kulturudvalg opfordrer alle interesserede til at deltage i arbejdet med kultur- og fritidspolitikken. Borgerne indbydes således til tre møder i februar og marts, hvor de har mulighed for at give deres mening til kende. - I håb om størst mulig tilslutning har vi sendt flere hundrede breve og mails ud, fortæller kulturkonsulent Ulla Tjell fra Jammerbugt Kommune. På fritidsområdet har vi skrevet til 102 foreninger, 14 halbestyrelser, folkeoplysningsudvalget og alle politikere, og på kulturområdet har vi kontaktet spillesteder, biografer, egnssamlinger, gallerier og kunstnere. - Der er foreløbig ca. 50, der har meldt sig til det første møde i Brovst på mandag, siger Ulla Tjell, der modtager tilmeldelser på utd@jammerbugt.dk eller 72577936. Og ellers er man velkommen til bare at komme, tilføjer hun. Mødet i Sport og Kulturcenter Brovst mandag aften er et caféarrangement, hvor der sættes fokus på fritidslivet. Der bliver oplæg ved børne- og kulturudvalgsformand Kim Bennike og kultur- og fritidschef Jacob Funder, og Holger Kortbek fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger vil komme med et inspirerende foredrag om netværksdannelse, frivillighed, forebyggelse, folkeoplysningsarbejde og nye behov i familiernes brug af fritidstilbud. Der sluttes med drøftelser i grupper og plenum. Det andet møde er et caféarrangement onsdag 25. februar i Naturcenter Fosdalen, hvor der sættes fokus på kulturlivet. Her bliver der et inspirationsoplæg ved konsulent Bente Buchhave, der med sin store viden og erfaring om kultur i kommunerne vil perspektivere Jammerbugt Kommunes kommende kultur- og fritidspolitik i forhold til kommunens øvrige politikker, vilkårene for kulturlivet i dag og de udfordringer og muligheder, der er for kulturlivet lokalt og regionalt. Møderækken rundes af med et borgermøde mandag 16. marts på Strandgården ved Tranum Strand. Her vil kultur- og fritidspolitikken med input fra caféarrangementerne blive drøftet, og yderligere input fra borgere medtages i det resterende arbejde. Desuden skal der på mødet nedsættes et Kulturelt Samråd og et Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune.