Brovst

Borgere overvejer at få tegnedrengen frem

Det er ikke kun de lokale, der gerne vil støtte bevarelsen af Tranum Mejeri

TRANUM:Borgere, ikke bare fra Tranum, men også fra byer i omegnen, positive overfor at støtte bevarelsen af Tranum Mejeri fra 1885 og omdanne det til medborgerhus. I lokalafdelingen af Egnsbank Han herred fortæller de ansatte, at mange allerede har købt støttebeviser til 200 kroner stykket.. - Vi involverer os i indsamlingen, fordi vi jo også er interesserede i at støtte lokale. Et medborgerhus vil for eksempel kunne trække flere turister til, siger afdelingsleder, Charlotte Brøndum. Egnsbank Han Herred har tidligere stået for en lignende indsamling for Frøstrup Kro. Indsamlet knap 20.000 Nu, hvor indsamlingen har kørt i omkring en måned, er der indsamlet knap 20.000 kroner fra de lokale. Derudover har Egnsbank Han herred udtrykt et ønske om at støtte initiativet. Ansøgningen til Brovst Kommunes Forum for Udvikling, besvares på et møde tirsdag d. 2. juni. Arbejdsgruppen håber på at se mange interesserede ved den stiftende generalforsamling 16. juni, hvor alle er velkomne.