Alternativ energi

Borgere på Læsø imod broprojekt

Planerne om at bygge en ni kilometer lang dæmning eller lav bro ud fra Læsø, så øen i Kattegat næsten bliver landfast, skaber debat forud for et offentlig møde torsdag aften.

De foreløbige undersøgelser af mulighederne for at kombinere en dæmning med et nyt færgeleje på Læsø Nordvest Rev med vindmøller ligger nu klar. - Selv om det er et meget tidligt stade og mange udfordringer venter forude, vil vi gerne give læsøboerne mulighed for at se de skitser og beregninger, der indtil nu er udført, fortæller kommunaldirektør Søren Abildtrup. - Vi vil også gerne høre kommentarer og de bekymringer, der optager borgerne og rydde eventuelle misforståelser af vejen. Blandt andet er der opstået det indtryk, at der er tale om en dæmning, hvorimod der i projektet er beskrevet en lav bro med en ø for enden, der bliver anløbssted for færgen, oplyser kommunaldirektøren. En række borgere med Elias Nielsen fra Vesterø i spidsen er imidlertid ikke lune på projektet. - Vi kan godt forstå, at man ønsker en hurtigere forbindelse til fastlandet, men det vil få konsekvenser for vandkvaliteten, siger læsøboen. - Læsø er omgivet af lavt vand, og jo lavere vand, jo følsommere havmiljø. Lavt vand sætter grænser for bølgeaktiviteten og dermed iltning af vandet, fortæller Elias Nielsen. Han frygter, at strandene vil blive klæbrige og ildelugtende på grund af manglende ilttilførsel. - Det vil også betyde, at de fugle, man i flere måneder om året har fredet, ikke længere har et yngleområde og fortrænges, siger Elias Nielsen.