Lokalpolitik

Borgere skal høres mere

Idekatalog til at spørge borgere

Borgerne skal i højere grad involveres i, hvad der sker i kommunalt regi i Brønderslev Kommune. Byrådet bakker op om en proces for borgerinddragelse, der er arbejdet med i nogle måneder i økonomiudvalget. Der er ikke en konkret politik for borgerinddragelse, men der er en tjekliste, der kan bruges, og så er der også en værktøjskasse, der kan benyttes. Tkelisten indeholder syv punkter til overvejelser i forbindelse med beslutning om at inddrage borgere/brugere. Værktøjerne er en inspiration til at inddrage borgerne. Gruppeformand Arne M. Jensen hilste med tilfredshed, at der er en værktøjskasse til rådighed. Han mener heller ikke, at der skal være en decideret politik for borgerinddragelse. Brønderslev kommune har erfaringer med borgerinddragelse. Både ved lovpligtige høringer og frivillige borgermøder, cafeer med mere. De mindre gode erfaringer viser, at der generelt er dårlige erfaringer med borgerindddragelse, når det gælder det bede kommunale perspektiv.