Borgere spørges om hal

Spørgeundersøgelse om ønsker til Aabybro Hallen.

Skolevæsen 7. september 2010 09:35

Borgere i Aabybro og omegn opfordres nu til deltage i en spørgeundersøgelse og deres ønsker og behov på fritidsområdet. Derved har de mulighed for at sætte deres præg på en udviklingsplan for Aabybro Hallen, som kommunen vil lave i samarbejde med DGI Huse og Haller. Frem til 19. september kan interesserede deltage i spørgeundersøgelsen via kommunens hjemmeside, www.jammerbugt.dk. Alternativt kan der bestilles en papirversion, eller den enkelte borger kan henvende sig hos borgerservice på rådhuset i Aabybro. Formand for kultur- og fritidsudvalget Helle Bak Andreasen (V) håber på mange svar og dermed så brugbart et resultat som muligt. - Vi har brug for input fra alle borgere i Aabybro og omegn, også fra de borgere, der ikke bruger hallen i dag. Hvad skal der til, for at Aabybro Hallen også bliver deres hal? Hvilke faciliteter eller aktiviteter savner de?, spørger Helle Bak Andreasen. DGI’s erfaring med denne type undersøgelser viser, at der bør kunne ventes en svarprocent på 20 eller højere. Aabybro Skole gør sit til, at svarprocenten bliver høj. Skoleinspektør Søren Dybdal Møller sørger for, at eleverne i 7.-10. klasse får lejlighed til at besvare undersøgelsen i skoletiden. - Det er klart, at Aabybro Skole som nabo til og storbruger af Aabybro Hallen har en kæmpe interesse i, hvordan den udvikler sig. Og så er rigtig mange af vores børn og unge jo også brugere af hallen i deres fritid, siger Søren Dybdal Møller, som udover at være skoleinspektør også er næstformand i Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg. Resultatet af spørgeundersøgelsen skal indgå i DGI’s arbejde med at lave en samlet plan for, hvordan Aabybro Hallen kan udvikles til et lokalt center for idræt og kultur, der tilgodeser brugernes ønsker.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...