Borgere taber grundlovsstrid om EU-traktat

Østre Landsret har afsagt en principiel dom i sag, hvor borgere har sagsøgt regeringen for brud på grundloven.

Borgere taber grundlovsstrid om EU-traktat

Fem dommere i Østre Landsret har fredag afgjort, at Danmark ikke overdrog beføjelser til EU, og at det derfor ikke var i strid med grundloven, da Folketinget i 2008 banede vej for Danmarks tiltrædelse af EU's Lissabontraktat.

Lissabontraktaten, der trådte i kraft 1. december 2009, blev ratificeret i Folketinget uden en folkeafstemning.

Det fik sindene i kog hos en gruppe danskere, der besluttede at sagsøge den daværende regering for brud på grundlovens paragraf 20 om afgivelse af suverænitet.

Sagsøgerne mener, at Danmark afgav en lang række beføjelser til EU med Lissabontraktaten, og at danskerne derfor skulle have været hørt ved en folkeafstemning.

Nu har Østre Landsret talt i den principielle sag, og dommerne frifinder i en enig afgørelse statsministeren og udenrigsministeren, som 34 sagsøgere havde anlagt sag imod.

Landsrettens afgørelse vækker glæde hos både statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF).

- Vi har med tilfredshed noteret os Østre Landsrets dom, som fastslår, at loven om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten er vedtaget med Folketinget i overensstemmelse med grundloven, siger de to ministre i en fælles pressemeddelelse.

Sagsøgernes advokat, tidligere EU-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU Ole Krarup, siger efter dommen, at landsrettens afgørelse "helt sikkert" vil blive anket til landets øverste retsinstans, så Højesteret kan få det sidste ord i traktatstriden.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen, erklærer sig uenig i landsretsdommernes konklusion og glæder sig over, at sagen bliver anket til Højesteret.

- Det er indlysende, at når traktaten indebærer, at beslutninger kan vedtages ved flertal i stedet for enstemmighed, ja, så betyder det, at Danmark afgiver suverænitet, siger Pia Adelsteen.

Hun håber, at Højesteret når frem til, at Lissabontraktaten skal til folkeafstemning. /ritzau/