Borgere uden kontakt til behandlere

Frustration over, at sagsbehandlere ikke kan træffes i telefontiden

Socialforhold 1. september 2004 06:00

HJØRRING: - Et øjeblik, jeg ser om jeg kan finde et ledigt nummer ... Og så venter man ellers, mens man i den anden ende af røret i forbindelsen til socialforvaltningen på Codanhus kun får en ringetone, men der sker ikke mere. Det ovenstående er faktisk meget typisk for udfaldet, når man ringer i den ugentlige telefontid til sagsbehandlerne på forvaltningen. Enten er der ingen at træffe, eller også er den sagsbehandler, man personligt har fået tildelt via sit cpr-nummer, optaget i telefonen. NORDJYSKE prøvede at komme igennem til en sagsbehandler i den telefoniske træffetid i går mellem kl. 8.30 og 9.30, men først i femte forsøg lykkedes det, men her præsenterede overtegnede sig også som journalist fra Hjørring-redaktionen. Vanskelighederne med at komme igennem har nu betydet, at flere frustrede borgere igennem den seneste tid har taget kontakt til Foreningen for Borgernes Retssikkerhed, der blev oprettet for nogle få år siden. Herfra siger medlem af foreningen Pia Thomsen: - Jeg vil tro, at jeg gennem de seneste måneder har haft omkring 50 klienter, der klager over, at de ikke kan komme igennem til den sagsbehandler, der har med deres sag at gøre. To til tre om ugen ringer til mig i øjeblikket i frustration over, at de hverken kan tale med nogen eller få bestilt samtaletid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...