Borgere vigtigereend system

Siden regeringsskiftet er der sket klare forbedringer på det sociale område. Der er skaffet frit valg for en række velfærdsydelser, mens vi har fastholdt skattestoppet og givet skattelettelser. I Venstre vil vi fastholde denne kurs.

Det skyldes ikke, at jeg og Venstre "elsker" velfærdssamfundet, sådan som Bjarne Laustsen (S) ironiserer (11.12.), men derimod en målsætning om, at det enkelte menneskes frihed og valgmuligheder skal forsvares, og at den enkelte skal kunne føle tryghed i sin hverdag. Det moderne samfund stiller store krav til individet. Derfor skal en styrket offentlig sektor, som kommunalreformen lægger op til, stille de velfærdsydelser til rådighed, som borgerne har brug for. Vi skal imidlertid også give den enkelte ret til at træffe egne beslutninger. For Venstre er borgerne vigtigere end systemet. I Venstre er vi således meget glade for den fleksible barselsorlov, som VK-regeringen har gennemført. Den giver mulighed for, at de nybagte forældre og arbejdspladsen kan aftale sig frem til anvendelsen af størstedelen af orloven. S var imod den fleksible barselsorlov, hvorfor det da også er ironisk, at partiet nu slår sig op på at "elske" smidige børnepasningsmuligheder. I det hele taget har S det svært med børnene. S taler for fleksibilitet, men stemmer i mod fleksibel barselsorlov. De taler om større faglighed i skolerne, men modsætter sig også dette. De taler om bedre forhold for de svageste, men stiller forslag, som rammer de lavlønsfamilierne hårdest. Således beskriver Socialdemokraternes næstformand det som "helt tilsigtet", når S' forslag om et prisloft for børnepasning på 1000 kroner, bliver til størst gavn for familier med en indtægt på mere end 400.000 kroner om året. Det er dem med de laveste indkomster og forældre, der har tilladt sig at benytte frit valgordningen, der kommer til at betale med børnechecken. Det fremstår langt fra klart, hvad det er Socialdemokraterne ønsker - altså lige bortset fra at kunne indtage ministertaburetterne og kritisere VK-regeringen. Og partiet er om nogen selv skyld i denne usikkerhed om deres politik. Vi har gennem de seneste måneder været vidner til, hvordan partiets politik på en række områder praktisk taget fastlægges fra dag-til-dag og nogle gange time for time. Ordførere korrigeres, nye oplæg forfattes i huj og hast, partiets hjemmeside ændres løbende for at undgå kritik, og selv formand Lykketoft bliver svar. Det ville være forfriskende, om Laustsen og ligesindede ville bruge bare et par linjer på at formulere partiets familiepolitik. Vil S medvirke til at øge fagligheden i folkeskolen, sådan som OECD har foreslået gennem flere evalueringer af børnene? Vil Socialdemokraterne acceptere frit valg af børnepasning forstået således, at man ikke straffes for at vælge andre løsninger, end de af S besluttede færdigpakker? Vil S stadigt tage fra de fattigste familier og give til de rigeste? Vil S stadigt finansier 1000 kr.-forslaget ved at tage store dele af børnechecken fra familierne? Der er masser af spørgsmål, men meget få og til stadighed skiftende svar fra Socialdemokraterne. Venstres linje er klar. Borgerne ved, hvad Venstre vil og med Venstre, så ved man, at det bliver til noget. Med Socialdemokraterne ved man absolut nul og niks.