Løkken

Borgere vil gøre Tra-num bedre og pænere

TRANUM:Etablering af et kunst- og kulturhus i Strandgården, anlæg af et torv midt i byen og udvidelse af egnssamlingen, og etablering af nye arbejdspladser til erstatning for dem, der forsvinder på Fosdal Planteskole. Det er nogle af de konkrete forslag, der kom frem på udviklingsværkstedet i Tranum, arrangeret af Jammerbugt Kommunes tema- og udviklingsudvalg. Der blev nedsat udvalg, som vil arbejde videre med planerne. Der blev også udpeget personer til at arbejde med et energiprojekt i samarbejde med Tranum Fjernvarme (solenergi, termisk energi m.v.), og der vil blive arbejdet for etablering af et kunstværk i rundkørselen i Tranum og forskønnelse af busholdeplads og indfaldsveje. Et andet projekt er at få udbygget internetforbindelserne i området. Mødet, der samlede 25 borgere, var led i Jammerbugt Kommunes udarbejdelse af en landdistriktspolitik. Hver af de 24 distrikter i kommunen får 20.000 kr. i startpenge, og i Tranum blev Ann Bargsteen, Kim Levisen og Robin Løkken valgt til at administrere pengene, der er øremærket til at dække udgifter til møder, administration og mindre projekter. Ann Bargsteen blev valgt til at repræsentere Tranum i landdistriktsudvalget, der har et medlem fra hvert distrikt.