EMNER

Borgere vil have by med charme

25 aktive borgere deltog i møde om Stenilds fremtid

STENILD:- Vi havde nok kludret lidt i det, da vi planlagde mødet. Der var jo høstfest sidste weekend, så det var ikke alle, der havde tid til også at deltage i dette møde, siger Ejvind Lassen som begrundelse for, at kun ca. 25 borgere i Stenild mødte frem til det møde, som lørdag fandt sted i landsbyens forsamlingshus. Her var byens fremtid sat på dagsordenen, og selv om der måske ikke var mange mennesker, så var der gang i snakketøjet, og det var ikke ideer, der manglede. Der blev nedsat flere arbejdsgrupper, som nu skal arbejde videre med inspirationen fra lørdagens møde. - En af grupperne skal for eksempel se på, hvordan vores by kan blive skønnere og få mere charme, og vi blev enige om, at stilen fra vores Kultur- og Naturlegeplads skal danne grundlag for byforskønnelsen, fortæller Ejvind Lassen, som deltog i mødet i Stenild som borger i byen. Han er også medlem af Landsbyrådet i Nørager kommune, som har taget initiativ til denne møderække i kommunens landsbyer, og lokalt arrangeres møderne i samarbejde med landsbyernes foreninger. Stenild ligger i et smukt men også spændende landskab, og det var der også planer om at udnytte, så andre kan få glæde af det. - Her er blandt andet en meget tydelig smeltevandsdal, men der er ikke offentlig adgang til den. Det er der nu en gruppe i gang med at se på, og landmanden, som ejer den berørte jord, er selv med i arbejdsgruppen, og han er meget varm på ideen, fortæller Ejvind Lassen, som har boet i Stenild i 13 år. Stenild har omkring 100 husstande og ca. 200 indbyggere. Deraf er de 31 procent under 20 år. - Vi har en hulens masse børn herude, men de mangler lidt et sted at være, når vejret ikke er til, at de kan være på naturlegepladsen, siger han, og fortæller at et andet af lørdagens resultater er, at en stor gruppe nu arbejder på at få lavet et værested for landsbyens børn og unge. Af øvrige emner, som blev drøftet i løbet af lørdagen, var muligheder for trafikregulering, indkøbsmuligheder i Stenild, alternative boformer samt hvordan man eventuelt kan udnytte nogle af de gode, men tomme landbrugsbygninger, som findes i området.