Lokalpolitik

Borgeren skal i centrum

Brønderslev vil også eksistere efter kommunalreform

SERRITSLEV:- Mens der rundt omkring i verden er bål og brand - og ikke nødvendigvis af glæde. Så er vi jo hjemme i Danmark forskånet for den slags ulykker. Vi lever i et af denne verdens rigeste smørhuller - vores børn sulter ikke, hver aften kan vi gå i seng i et frit og demokratisk land. Det sagde borgmester Jens Arne Hedegaard i sin tale ved bålfesten i Serritslev. - Men selv i et smørhul som vores er der behov for ændringer - også på det kommunale område. Vores nuværende kommunale landkort har eksisteret siden 1970, og det er blevet tid til at gå det efter i sømmene sammen med en generel vurdering af de offentlige områder. - Regeringen har derfor nedsat en såkaldt strukturkommission, der har til formål at komme med en kortlægning af de offentlige opgaver samt en anbefaling til, hvordan opgaverne løses i fremtiden. - Mit store ønske er, at der med tiden kun vil være én indgang til det offentlige. Hvorfor skal man til kommunen for at blive gift men til statsamtet for at blive skilt? Derfor noterer jeg med tilfredshed, at strukturkommissionens arbejde skal hvile på et fundament, der hedder "Borgeren i centrum". Det er rettesnoren for kommissionens arbejde, at det skal være lettere for os at være borger. - Mange politikere og embedsmænd er allerede i gang med at begrave amterne, at sætte tal på de fremtidige kommunestørrelser osv. Den debat finde jeg usaglig, da vi endnu ikke har nogen viden om, hvad der reelt skal ske, og ikke mindst hvad der vil være det bedste at gøre. Det er opgaverne, der skal fastlægge strukturerne - og ikke omvendt. Men når strukturkommissionen 31. december afleverer sin anbefaling, er vi alle meget klogere, sagde Jens Arne Hedegaard. - Borgeren i centrum betyder også, at vi skal være bevidste om, at det fremtidige kommunale landkort skal tilgodese nærdemokratiet. Vores samfund baserer sig på, at afstanden mellem politikere og borgere er kort. Og det skal den fortsætte med at være. Samtidig skal vi heller ikke være naive og tro, at det automatisk bliver bedre med små enheder. En større enhed kan være ligeså demokratisk og velfungerende som en lille. - Jeg tror på, at der også findes et Brønderslev efter en kommunalreform. Og jeg tror på, at det fortsat vil rumme de levende lokalsamfund, vi oplever i dag. Det levende har vi i den forløbne måned fået bekræftet ved de borgermøder, der har været afholdt om kommuneplanen. I oplandsområder som Thise og Serritslev har tilslutningen været større end i Brønderslev. Møderne har vist, at man i lokalsamfundene står sammen og vil have udvikling og ikke afvikling. - I det næste år ser vi de mere konkrete forslag til en ny kommuneplan. Og det skal være min opfordring til alle borgere: Bland jer i debatten, vær med til at udvikle vores kommune. Politikerne skal prioritere og beslutte, men vi har behov for at høre fra de mange initiativrige borgere, vi ved, der findes i kommunen. Jens Arne Hedegaard opfordrede til at bruge sommeren til det, man aldrig får tid til i hverdagen. - Vi skal nyde de stille stunder, der ligger i en sommeraften, hvor fuglene synger og roserne dufter. Vi skal springe i bølgen blå, når sommertemperaturen stiger og mærke de kræfter, der ligger i de store have, der omgiver vores landsdel.