Borgerforening i retssag

Vil ikke finde sig i at naboen bruger forsamlingshusets to indkørsler

TOLSTRUP:Medlemmer af Tolstrup & Omegns Borgerforeninger er klar til at tage en retssag mod naboen til byens forsamlingshus. Det ligger fast efter at borgerforeningen har haft indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset - også kaldet borgerhuset - hvor bestyrelsen fik næsten fuld opbakning fra de fremmødte medlemmer til at gå ind i en retssag. Ud af 18 afgivne stemmer var 16 for en retssag, en stemte nej og en blank. Retssagen drejer sig i al sin enkelhed om, at naboen til borgerhuset, landmand Niels Raunkjær, vil have lov at bruge forsamlinghusets to indkørsler. Landmanden har gennem en årrække benyttet forsamlinghusets indkørsler, men kørslen har nu et omfang, der betyder, at huset blandt andet er begyndt at slå revner. På den ekstraordinære generalforsamling havde borgerforeningen indkaldt advokat Torben Haldrup, Løgstør, som juridisk rådgiver. Han gjorde det klart, at landmanden for at have vundet hævd på at bruge forsamlingshusets indkørsler minimum skal have benyttet dem i 20 år. Det fik flere af de fremmødte medlemmer til at melde sig som vidner til retssagen, idet de er af den overbevisning, at landmanden umuligt kan have benyttet indkørslerne så længe. Det hul i hegnet fra landmandens grund ind til forsamlingshusets område er således etableret senere end 20 år, fastslog en af de fremmødte. Det er ham selv, der i sin tid blev bestilt til at etablere hullet. Netop denne oplysning hæftede Torben Haldrup sig meget ved, og han opfordrede borgerforeningen til at gå ud og finde så mange vidner som muligt, så foreningens står stærkt til retssagen. Bestyrelsen for forsamlingshuset havde valgt at lægge sagen ud til den ekstraordinære generalforsamling, fordi der i bestyrelsen ikke er enighed om der skal føres retssag eller ej. På generalforsamlingen stod det dog ret hurtigt klart, at kun formand Dorthe Hansen er tilhænger af, at der forsøges med en forligsløsning med landmand Niels Raunkjær. Alle de øvrige fremmødte talte for en retssag. En af dem er Jørgen Fabricius, der ikke lagde skjul på, at det er fremtiden for byens forsamlingshus, der står på spil. Ødelæggelserne på grund af de store maskiner vil formentlig betyde, at huset til sidst falder sammen. Niels Raunkjær fik i forbindelse med sit køb af landbrugsejendommen i 1996 oplyst, at han har ret til at benytte vejen, og på generalforsamlingen blev det da også flere gange slået fast, at borgerforeningens medlemmer godt forstår landmandens problem, når han har fået oplyst, at han har vejret. Hvis landmanden taber retssagen, har han mulighed for at anlægge sag mod den tidligere ejer af landbrugsejendommen, Jens Kr. Kristensen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen for huset bemyndigelse til at optage et lån på 30.000 kr. til at føre retssagen.