EMNER

Borgerforening klar med hjemmeside

ØSTERVRÅ:Tre byforskønnelsesprojekter samt hjemmeside på vej i Østervrå-forening. Bestyrelsen i Østervrå Borgerforening har rigtig mange jern i ilden for tiden. Hele tre projekter, der gælder forskønnelse af grønne områder i byen er på tegnebrættet. Til to af projekterne er der søgt midler fra Leader+ puljen. Det ene projekt, som omhandler renoveringen af Østervrå Anlæg er er tidligere beskrevet i disse spalter. Et andet projekt - Østervrå Naturpark, har i øjeblikket en ansøgning til godkendelse, hvilket der ventes en positiv udgang på. I den nordlige ende af Østervrå er et helt nyt projekt på bedding. Det gælder strækningen fra rundkørslen ved Hjørringvej/Brønderslevvej til krydset Møllegade/Brønderslevvej. Området ventes på kommunes opfordring at blive udlagt som grønt område, hvilket Østervrå Borgerforening finder er en rigtig god ide. Foreningen er i tæt dialog med de lodsejere, der har parceller op til området. I første omgang gælder det anlæggelse af en støjvold og såning af græs, men borgerforeningen kunne godt tænke sig, at området fik lidt mere rekreativt status, f.eks. med stianlæg samt borde og bænke. I begyndelsen af juni måned ventes borgerforeningens egen hjemmeside at blive tilgængelig på nettet. Siden vil bl.a. fortælle om byens foreninger, institutioner, servicemuligheder og erhvervsliv. Endvidere bliver der på siden et forum, hvor alle kan give deres mening til kende, og samtidig læse andres meninger, holdninger og ideer til Østervrå Bys udvikling. Siden får navnet: www.borger9750.dk Borgerforening har også indledt et tættere samarbejde med Østervrå Handelsstandsforening, hvor der i øjeblikket arbejdes med flere forskellige ideer.