EMNER

Borgerforening klar til nye opgaver

Forening i Saltum vil blandt andet genetablere sti

SALTUM:Saltum Borgerforening arbejder på at genetablere en sti ved den nordlige del af Nols Sø og vil lave en legeplads for byens børn. Det er nogle af de opgaver, som borgerforeningen tager fat på, oplyste bestyrelsen på generalforsamlingen i Saltum Husflidsskole tirsdag aften. Stien ved søen skal genetableres vest om Nolshuset, og den skal give borgerne mulighed for at forcere søen i den nordlige ende og komme ud på Kirkbakvej. Placeringen af en ny legeplads blev også diskuteret, og det er nu op til den nye bestyrelse at tage endelig stilling. Kun ni af borgerforeningens cirka 135 medlemmer mødte op til generalforsamlingen. Formand Anni Stonor kom i sin beretning ind på de aktiviteter, som foreningen har været involveret i det forgangne år. Borgerforeningen stod for flag-allé til konfirmationen St. Bededag, men har valgt at droppe flag-alléen ved julemarkedet i december. Foreningen arrangerede også Sct. Hans aften ved Nols, hvor Morten Marinus Jørgensen var båltaler. Foreningen var også blandt dem, der fik 20.000 kr. fra en anonym giver. Pengene skal blandt andet bruges til at udvide juleudsmykningen i enderne af byen og til at indkøbe lysdioder, som skal sættes op på lygtepælene. Det sker i samarbejde med handelsstandsforeningen. Anni Stonor fortalte også om den gode opbakning til sidste uges borgermøde på Saltum Kro. Hun var specielt glad for den gode debat. Borgerforeningen arbejder på at lave en biografaften for medlemmerne, hvor man køber en forestilling, som medlemmerne kan se til en favorabel pris. Arrangementet forventes at finde sted en gang i efteråret. Formanden sluttede sin beretning med at takke den anonyme giver af de 20.000 kr. Kasserer Henrik Wennike aflagde et regnskab, der viste et overskud på 46.000 kr. Det fine resultat skal ses i lyset af pengegaven. Ellers var overskuddet det samme som sidste år. Han oplyste, at årsberetningen sendes ud til alle husstande i Saltum, og der er indlagt girokort, så alle har mulighed for at melde sig ind. Kontingentet fortsætter med 60 plus 10 kr. De 10 kr. går udelukkende til juleudsmykningen. Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Ebbe Michelsen, Susanne Poulsen, Jonna Lis Pedersen, Lotte Vestenbæk og Anni Stonor. Suppleanter blev Henrik Wennike og Niels Guldager. Bestyrelsen konstituerer sig senere.