Borgerforening ønsker flere grunde

Drøftelser med kommunen skal igang

Lokalpolitik 19. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg sagde ikke straks ja til at udlægge et område i Thise til byggegrunde. Thise Sogns Borgerforening har på ny fremsendt forslag om udstykning af en del af en ejendom til byggegrunde. Det er gårdejer Hasse Jensen, Filholmvej 165, Thise, der ejer arealet. Forslaget fra borgerforeningen er blandt andet begrundet i, at der ikke er flere grunde til salg i området, og borgerforeningen ser gerne, at kommunen går positivt ind for udstykningen. Teknisk forvaltning har påpeget, at udlagte boligområder i den udlagte kommuneplanrevision kun kan udvides med seks hektar. Der er således nogen knaphed på arealer udlagt til nye boligområder. Hvis forslaget ønskes fremmet, er det nødvendigt at foretage en "kraftig" kommuneplanrevision, og herved udtage boligområder andre steder for at skaffe plads til nye arealudlæg. Karsten Frederiksen (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget, understreger, at spørgsmålet om udstykning indgår i den kommende drøftelse med borgerforeningen. Den ny omfartsvej syd om Brønderslev har vist sin værdi. Det understreger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Når man kører om morgenen gennem Brønderslev, er det som en dag i sommerferien. Og det samme gælder om eftermiddagen. - Det viser, at mange kører ad omfartsvejen, og det er meningen, siger Jens Arne Hedegaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...